facebook

ZÁPIS do 1. třídy

Zveme zvídavé děti a jejich rodiče k zápisu do naší základní školy na Černopolní ulici 37a. Zápis se uskuteční 12.4. od 15 do 17 h a 13.4. od 9 do 12 h.

S sebou si vezměte rodný list dítěte. Více informací najdete na www.zs-montessori.cz, nebo 731 613 005.

Dopřejte dítěti školu, která:

  • učí děti úctě k sobě, druhým i prostředí, pracuje ve smíšených třídách
  • využívá připraveného prostředí a dává dětem příležitosti k objevování
  • kde učitel je průvodcem a pomocníkem dětí, má 12-15 dětí ve třídě
  • poskytuje svobodu volby v rámci stanovených pravidel
  • učí bez stresu a rozvíjí vnitřní motivaci
  • má rozšířenou výuku AJ s rodilým mluvčím
  • spolupracuje s MENSOU, podporuje nadané děti
  • má pestrou nabídku mimoškolních aktivit

 

8.4. v 16 h zveme na Ukázkové odpoledne a besedu se zájemci

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie