• en
facebook

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou chceme poděkovat našim partnerům,díky kterým můžeme zlepšovat prostředí pro naše děti a zkvalitňovat naši vzdělávací práci.

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí

– projekty na obnovu vnitrobloku a ekologickou výchovu –

pobočky Náměstí 28. října a Šrámkova.

Ing. Jitka Křeménková
Bělohorská 91 – adresa studia www.bubuka.cz
– celostní a individuální masáže a poradenství

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie