facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori Provazníkova 84, Brno-Husovice

 

obrazek

Charakteristika

 

Jsme nejmladší pobočka. Naše školka je součástí základní školy, nachází se v přízemí společného objektu. Katastrálním územím spadáme do městské části Husovice. Přesto máme velmi dobrou dopravní dostupnost. Budova je zasazena v zahradě, kterou využívají mladší děti, a hned naproti máme městský park s dětským hřištěm. 

Mateřská škola je plně vybavena pro výuku v systému Marie Montessori. O děti se starají kvalifikované paní učitelky, které mají pedagogické vzdělání a rovněž kurzy pro Montessori vzdělávání.

Děti pracují s montessori pomůckami individuálně nebo s kamarády. Jsou rozvíjeny na základě průběžné pedagogické diagnostiky, podle jeho potřeb.

Škola je otevřena od 7:00 do 17:00.

Přijímáme děti ve věku od 3 do 7 let.

Ve třídě jsou děti věkově smíšené, aby si vybudovaly schopnost týmové práce, samostatnosti, úcty, tolerance a nezávislosti.

Prostor školky je rozdělen na 3 učebny – na praktický život, senzorický, matematický a jazykový. Do výuky zařazujeme výtvarné, hudební i tělovýchovné aktivity. Pro děti jsme vytvořily umělecký a čtenářský koutek.

Naším cílem je připravit děti tak, aby byly sebevědomé a samostatné. Součástí vzdělávání dětí je také příprava na vstup do základní školy.

 

obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost se po domluvě zúčastnit pobytu svého dítěte ve škole, rodiče mohou navrhovat doplňující aktivity, a tím se spolupodílet na programu školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy a správná příprava na základní školu. Dobré vztahy s rodiči jsou pro nás velmi důležité. 

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny

Výuka anglického jazyka probíhá 1x týdně v kroužku. Zvlášť pro mladší a starší děti.
Předškoláci mají angličtinu i v rámci denního režimu, a to po obědě.

Sportovní program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností. Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, pobyt dětí na škole v přírodě nebo lyžařský kurz, sportovní kroužek, pohybové aktivity začleňované do běžného dne. Nově využíváme tělocvičnu nedaleko naší školky. 

 

 

Spoluprace

Pedagogové

Vedrana Mahmutović-Parczewska

Vedrana Mahmutović-Parczewska

Montessori průvodkyně

asistentka pedagoga v MŠ

Taťána Rolincová

Taťána Rolincová

učitelka v MŠ

Klára Javůrková

Klára Javůrková

učitelka v MŠ

Ceník

  • Vzdělávání v českém jazyce, doplněno o angličtinu a přípravu na vstup do 1. třídy.
  • Cena pro děti 3-6 let – 6.000,- Kč/měsíc
  • zápisné – 2.000,- Kč

  Finanční příspěvky

  výtvarný fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

  kulturní fond – 1 x za pololetí – 700,- Kč

  rodičovský příspěvěk – 1 x za pololetí – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

  Nezávazná přihláška  Kontakt

  Mapa

  Mateřská škola Sluníčko – Montessori

  Provazníkova 84, 613 00 Brno

  (vstup z ulice Hálkova 84)

  Kontakt na ředitelku mateřské školy a základní školy

  • +420 731 613 005
  • 25338790

  Datová schránka: 2inkfwk

  Spisová značka: C 26798/KSBR Krajský soud v Brně

  Radka Čáslavová

  Radka Čáslavová

  +420 731 613 005

  Evropská unie
  MAP-IV
  publicita
  Evropská unie Evropská unie