facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Náměstí 28. října 16, Brno – střed

English or czech Classroom 

obrazek

Charakteristika/About our nursery

 

Pobočka na Náměstí 28.října je nejmladší pobočkou. Nabízí nově zrekonstruované prostory v centru města. Její výhodou je dobrá dopravní dostupnost a krásná zahrada, kterou dále upravujeme. Na této pobočce máme třídu českou i anglickou s rodilým mluvčím. Třída mateřské školy nabízí kvalitní výchovně vzdělávací aktivity postavené na principu montessori pedagogiky. Děti mají k dispozici kvalitní didaktické pomůcky, krásný prostor a malý kolektiv kamarádů. Otevřeno máme od 7 do 17 hodin, v případě žádosti více rodičů, lze upravit do 18h. Přijímáme děti od 2,5 do 7 let. Našim cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti. Třídy jsou věkově smíšené, což umožňuje vzájemnému učení, respektu i toleranci jeden k druhému, ale i rozvoji sociálních vztahů a interakce. Mezi další přednosti patří vedení dětí k samostatnosti, sebehodnocení a sebevyjádření. Prostor tříd je rozlišen do oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika, jazyk kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis). Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

 

Denní režim:

7.00-8.30 – příchod dětí, volná hra

8.30-9.00 – elipsa

9.00-9.15 – svačina

9.15-10.15 – práce s montessori materiály

10.15-11.00 – enviromentální výchova

11.00-11.45 – volná hra venku

11.45-12.15 – oběd

12.15-14.00 – odpočinek

14.00-14.15 – svačina

14.15-15.00 – práce s montessori materiály

15.00-17.00 – volná hra-venku/v herně

 

We are the youngest branch. Our nursery is newly built and although it is in center of Brno we offer beautiful garden at the back of the building which we are planning to expand. We have czech classroom as well as english one with english native speakers. We offer Montessori method education and learning to all children. Our materials follow the right curricullum and are well sourced. We work in small groups and are able to concentrate on each child individually. We are open from 7am to 5pm but we can arrange an individual plan regarding your needs. We accept all children between the age of 2 to 7. The classes are mixed ages to build the ability of team work, respect, toleration and independence. The classroom in divided into practical life, sensorial, math and literacy. We also have a cultural section, art corner and role play together with cosy reading corner.  Our aim is to prepare the children for primary schools confident and content.

 

Daily routine:

7.00-8.30 – children arrive, free play

8.30-9.00 – ellipse

9.00-9.15 – snack

9.15-10.15 – work with montessori materials

10.15-11.00 – environmental education

11.00-11.45 – free play outdoor

11.45-12.15 – lunch

12.15-14.00 – rest

14.00-14.15 – snack

14.15-15.00 – work with montessori materials

15.00-17.00 – free play outdoors/in the playroom

 

 

 

 

 

 

obrazek

Pomůcky Montessori/Montessori materials 

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

We exclusively use the Nienhuis Montessori materials from Holland. We beleive in three period lesson with our materials and this lesson is available to be taught to parents and carers upon request. 

 

Spolupráce s rodiči/Parents and us

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy a správná příprava na základní školu. Dobré vztahy s rodiči jsou pro nás velmi důležité. 

The parents are always welcome at our nursery and together we work on certain school projects. We love you to join us at special events and festivals, nativities and celebrations. The relationship with parents is very important for us and we want you to feel comfortable. We have an adaptation week for new children and we want to ensure the most empathetic approach for every child to get used to the new environment. 

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny/English

V naší školce je i anglická třída s rodilými mluvčími. Angličtina je tedy pro děti přirozenou součástí dne a vstřebají ji lépe. Výuka nevede k přetěžování dětí a k dispozici je po celou dobu česká asistentka. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí. 

We are proud to have english native speakers in our nursery therefore it becomes natural for the children to learn and inhale the english more effectively. There is a czech assistent at all times and we never force children into english language. 

Sportovní program/Sports

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností. Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne. Nově nabízíme hodiny baletu a jogy v prostorách naší školky. 

 

We beleive sport is very important in every day life of  a child. We make sure to offer enough sports activities during the day without overtiring the children. We would like to offer extra classes for children such as ballet and yoga. We have school camps in nature twice a year and relaxation activities throughout the day. 

 

 

Spoluprace

Pedagogové/Our team

Martina Toufarová

Martina Toufarová

vedoucí pobočky/English headteacher, tel.: 727 976 960, e-mail: slunicko-osmec@seznam.cz

Vzdělání: střední zdravotnická  škola – všeobecná sestra. Montessori International Diploma, Londýn. 

Žila jsem 16 let v Anglii, kde jsem i vystudovala Montessori pedagogiku. V roce 2009 v Londýnském MCI. Od té doby se této metodě věnuji naplno. Jako Montessori pedagog jsem působila několik let v soukromé Montessori školce v centru Londýna a poté jako Montessori metodička pro rodiny s dětmi v domácím vzdělávání. Také působím v dětském domově. Mezi mé koníčky patří sport, umění a jóga, které ráda předávám dětem.  

Education: Secondary Nursing School – General Nurse. Montessori International Diploma, London.

I lived in London for 16 years where I also studied Montessori pedagogy at London MCI. Since then I have been working with this method to the fullest. As a Montessori teacher, I worked for several years in a private Montessori kindergarten in central London and then as a Montessori methodist for families with children in home education. I also participate in a children’s home. My hobbies include sports, art and yoga, which I like to pass on to children in my classroom.

 

Bc. Andrea Tardonová DiS.

Bc. Andrea Tardonová DiS.

učitelka v české třídě/Czech teacher

Pracuji zde od roku 2014. Vystudovala jsem střední školu Předškolní pedagogika v Jihlavě. Dále Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, Univerzitu Karlovu v Praze – sociální pedagogika. Také mám kurz Montessori 3-6 let, kurz první pomoc dětem, seminář Victorie Gureevy o pozorování a umění rozlišovat (Montessoi koncept), seminář k genderově citlivé výchově dětí, seminář ke konceptu výchovy a péče o nejmenší děti a adaptaci dětí v předškolním věku.  A také učitelské metodické kurzy: konstruktivistické učení zážitkem, aktivizující prožitkové programy, reflexe a formativní hodnocení.

Magdaléna Bočková

Magdaléna Bočková

učitelka v anglické třídě/English teacher

Veronika Janošková

Veronika Janošková

učitelka v předškolní třídě

Eliška Jašurková

Eliška Jašurková

chůva v české třídě/Czech teacher

Vystudovala jsem Střední uměleckou školu Nižná, Slovensko, obor Grafik. Další pedagogické studium: Střední škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava, obor: Předškolní a minoškolní pedagogika – Učitelka mateřské školy. Dále mám kurzy Získání profesionální kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Diplomový  Montessori vzdělávací kurz 3-6let. Předchozí pedagogická praxe: Práce jako asistent učitele na ZŠ.

Henrieta Stanková

Henrieta Stanková

chůva v české třídě/Czech teacher

Ceník/Prices

Třída s výukou v češtině/Czech classroom

  • Cena pro děti od 3 do 6 let – 4.700 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

Třída pro předškolní děti

  • Vzdělávání v českém jazyce, doplněno o angličtinu a přípravu na vstup do 1. třídy.
  • Cena pro děti 3-6 let – 5.000 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

 

Třída s výukou v angličtině/English classroom

  • Cena děti 3-6 let/price for child 3-6 – 5.500 Kč/měs/month
  • zápisné/registration fee – 2.000,- Kč

 

Možnost prodlouženého provozu do 18 h/opening hour to 6 pm is available upon request.

Nezávazná přihláška/Application form 

V ceně školného není zahrnuto stravné. Poskytovatel školního stravování je Zdravá školní jídelna Vitalité. Stravné činí 78,- Kč den a zahrnuje celodenní stravu včetně pitného režimu. Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

 

The price for all day food including lunch, snack and drinks is 78 KC per day. We follow strictly healthy eating Vitalité.  

 Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Střed

Evropská unie
Evropská unie