facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori Provazníkova 84, Brno-Husovice

česká třída

třída pro předškolní děti

 

obrazek

Charakteristika

 

Jsme nejmladší pobočka. Naše školka je součástí základní školy, nachází se v přízemí společného objektu. Katastrálním územím spadáme do městské části Husovice. Přesto máme velmi dobrou dopravní dostupnost. Budova je zasazena v zahradě, kterou využívají mladší děti, a hned naproti máme městský park s dětským hřištěm. 

Mateřská škola je plně vybavena pro výuku v systému Marie Montessori. O děti se starají kvalifikované paní učitelky, které mají pedagogické vzdělání a rovněž kurzy pro Montessori vzdělávání.

Děti pracují s montessori pomůckami individuálně nebo s kamarády. Jsou rozvíjeny na základě průběžné pedagogické diagnostiky, podle jeho potřeb.

Škola je otevřena od 7:00 do 17:00.

Přijímáme děti ve věku od 3 do 7 let.

Ve třídě jsou děti věkově smíšené, aby si vybudovaly schopnost týmové práce, samostatnosti, úcty, tolerance a nezávislosti.

Prostor školky je rozdělen na 3 učebny – na praktický život, senzorický, matematický a jazykový. Do výuky zařazujeme výtvarné, hudební i tělovýchovné aktivity. Pro děti jsme vytvořily umělecký a čtenářský koutek.

Naším cílem je připravit děti tak, aby byly sebevědomé a samostatné. Součástí vzdělávání dětí je také příprava na vstup do základní školy.

 

obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost se po domluvě zúčastnit pobytu svého dítěte ve škole, rodiče mohou navrhovat doplňující aktivity, a tím se spolupodílet na programu školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy a správná příprava na základní školu. Dobré vztahy s rodiči jsou pro nás velmi důležité. 

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny

Výuka anglického jazyka probíhá 1x týdně v kroužku. Zvlášť pro mladší a starší děti.
Předškoláci mají angličtinu i v rámci denního režimu, a to po obědě.

Sportovní program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností. Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, pobyt dětí na škole v přírodě nebo lyžařský kurz, sportovní kroužek, pohybové aktivity začleňované do běžného dne. Nově využíváme tělocvičnu nedaleko naší školky. 

 

 

Spoluprace

Pedagogové

Eliška Jašurková

Eliška Jašurková

Montessori průvodce

Vystudovala jsem Střední uměleckou školu Nižná, Slovensko, obor Grafik. Další pedagogické studium: Střední škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava, obor: Předškolní a minoškolní pedagogika – Učitelka mateřské školy. Dále mám kurzy Získání profesionální kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Diplomový  Montessori vzdělávací kurz 3-6let. Předchozí pedagogická praxe: Práce jako asistent učitele na ZŠ.

Bc. Andrea Tardonová DiS.

Bc. Andrea Tardonová DiS.

Pracuji zde od roku 2014. Vystudovala jsem střední školu Předškolní pedagogika v Jihlavě. Dále Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, Univerzitu Karlovu v Praze – sociální pedagogika. Také mám kurz Montessori 3-6 let, kurz první pomoc dětem, seminář Victorie Gureevy o pozorování a umění rozlišovat (Montessoi koncept), seminář k genderově citlivé výchově dětí, seminář ke konceptu výchovy a péče o nejmenší děti a adaptaci dětí v předškolním věku. 

Martina Matějková

Martina Matějková

Ceník

Třída s výukou v češtině

  • Cena pro děti od 3 do 6 let – 5.000 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

Třída pro předškolní děti

  • Vzdělávání v českém jazyce, doplněno o angličtinu a přípravu na vstup do 1. třídy.
  • Cena pro děti 3-6 let – 5.000 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

 

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška 

V ceně školného není zahrnuto stravné. Poskytovatel školního stravování je Zdravá školní jídelna Vitalité. Stravné činí 87,- Kč den a zahrnuje celodenní stravu včetně pitného režimu. Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

 Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Husovice

Radka Čáslavová

Radka Čáslavová

+420 731 613 005

Mgr. Zuzana Řezáčová

Mgr. Zuzana Řezáčová

sekretariát

Evropská unie
Evropská unie Evropská unie