• en
facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Náměstí 28. října 16, Brno – střed

česká a anglická třída

obrazek

Charakteristika

 

Jsme nejmladší pobočka. Naše školka je nově rekonstruovaná, je v centru Brna, tudíž je doprava k nám jednoduchá. Máme velkou moderní zahradu, kterou nadále rekonstruujeme.

Máme českou a anglickou třídu, vždy s jedním rodilým mluvčím. 

Mateřská škola je plně vybavena pro výuku v systému Marie Montessori. O děti se starají kvalifikované paní učitelky, které mají pedagogické vzdělání a rovněž kurzy pro Montessori vzdělávání.

Vyučujeme v malých skupinách dětí, díky tomu máme ke každému dítěti individuální přístup, podle jeho potřeb.

Škola je otevřena od 7:00 do 17:00, v případě velkého zájmu rodičů je možno dobu otevření prodloužit.

Přijímáme děti ve věku od 2 do 7 let.

Třídy jsou věkově smíšené, aby si děti vybudovaly schopnost týmové práce, samostatnosti, úcty, tolerance a nezávislosti.

Učebna se dělí na praktický život, senzorický, matematický a gramotný. Máme také kulturní sekci, umělecký koutek a hrací místnost spolu s útulným koutkem pro čtení.

Naším cílem je připravit děti tak, aby byly sebevědomé a samostatné. Zároveň děti připravit na vstup na základní školu.

 

Denní rutina:

7.00 – 8.30 – příchod do školky, hraní

8.30 – 9.00 – elipsa

9.00 – 9.15 – svačina

9.15 -10.15 – práce s Montessori materiály

10.15-11.00 – environmentální vzdělávání

11.00-11.45 – pobyt venku

11.45-12.15 – oběd

12.15-14.00 – odpočinek

14.00-14.15 – svačina

14.15-15.00 – práce s Montessori materiály

15.00-17.00 – hra venku / v herně

obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy a správná příprava na základní školu. Dobré vztahy s rodiči jsou pro nás velmi důležité. 

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny

V naší školce je i anglická třída s rodilými mluvčími. Angličtina je tedy pro děti přirozenou součástí dne a vstřebají ji lépe. Výuka nevede k přetěžování dětí a k dispozici je po celou dobu česká asistentka. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí. 

Sportovní program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností. Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne. Nově nabízíme hodiny baletu a jógy v prostorách naší školky. 

 

 

Spoluprace

Pedagogové

Martina Toufarová

Martina Toufarová

vedoucí pobočky, tel.: 727 976 960, e-mail: slunicko-osmec@seznam.cz

Vzdělání: střední zdravotnická  škola – všeobecná sestra. Montessori International Diploma, Londýn.

Žila jsem 16 let v Anglii, kde jsem i vystudovala Montessori pedagogiku. V roce 2009 v Londýnském MCI. Od té doby se této metodě věnuji naplno. Jako Montessori pedagog jsem působila několik let v soukromé Montessori školce v centru Londýna a poté jako Montessori metodička pro rodiny s dětmi v domácím vzdělávání. Také působím v dětském domově. 

 

Bc. Andrea Tardonová DiS.

Bc. Andrea Tardonová DiS.

učitelka v české třídě

Pracuji zde od roku 2014. Vystudovala jsem střední školu Předškolní pedagogika v Jihlavě. Dále Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, Univerzitu Karlovu v Praze – sociální pedagogika. Také mám kurz Montessori 3-6 let, kurz první pomoc dětem, seminář Victorie Gureevy o pozorování a umění rozlišovat (Montessoi koncept), seminář k genderově citlivé výchově dětí, seminář ke konceptu výchovy a péče o nejmenší děti a adaptaci dětí v předškolním věku. 

Magdaléna Bočková

Magdaléna Bočková

učitelka v anglické třídě

Vzdělání: Lektorství anglického jazyka,mezinárodní certifikát z angličtiny – FCE,  profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Praxe: v anglické mateřské školce i jako učitelka angličtiny na základní škole, předškolní příprava dětí, taneční kroužek. Nejvíce mě naplňuje práce s malými dětmi a rozvíjení jejich fantazie, samostatnosti a sebedůvěry. Učím angličtinu hravou formou, pomocí písniček a pohádek.

 

 

Michaela Motlová

Michaela Motlová

chůva v anglické třídě

Vystudovala jsem střední odbornou školu – sociální činnost. Během školy jsem chodila na praxi do mateřských škol a jeslí. O letních prázdninách jsem se vždy zúčastnila pobytových i příměstských táborů jako vedoucí. Po škole jsem pracovala jako asistent pedagoga. Práce s dětmi mě naplňuje, a proto jsem se rozhodla, že si udělám kurz Montessori.

Eliška Jašurková

Eliška Jašurková

chůva v české třídě

Vystudovala jsem Střední uměleckou školu Nižná, Slovensko, obor Grafik. Další pedagogické studium: Střední škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava, obor: Předškolní a minoškolní pedagogika – Učitelka mateřské školy. Dále mám kurzy Získání profesionální kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Diplomový  Montessori vzdělávací kurz 3-6let. Předchozí pedagogická praxe: Práce jako asistent učitele na ZŠ.

Hana Procházková

Hana Procházková

učitelka

Veronika Janošková

Veronika Janošková

učitelka v předškolní třídě

Nikol Murínová

Nikol Murínová

učitelka

Vystudovala jsem Střední školu umělecko-manažerskou, poté jsem odjela na osm měsíců pracovat jako Au-Pair do Cardiffu. Po dvou letech jsem se zúčastnila dalšího Au-Pair programu, tentokrát ve Švédsku, kde jsem navštěvovala kurzy Švédštiny a zlepšovala anglický jazyk.
Jsem kvalifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky a mám kurz první pomoci pro děti tohoto věku.

Ceník

Třída s výukou v češtině

  • Cena pro děti od 3 do 6 let – 4.700 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

Třída pro předškolní děti

  • Vzdělávání v českém jazyce, doplněno o angličtinu a přípravu na vstup do 1. třídy.
  • Cena pro děti 3-6 let – 5.000 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

 

Třída s výukou v angličtině

  • Cena děti 3-6 let 3-6 – 5.500 Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

 

Možnost prodlouženého provozu do 18 hod. po dohodě.

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška 

V ceně školného není zahrnuto stravné. Poskytovatel školního stravování je Zdravá školní jídelna Vitalité. Stravné činí 78,- Kč den a zahrnuje celodenní stravu včetně pitného režimu. Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

 Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Střed

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie