facebook

Tvoříme spolu

Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013
FOND MALÝCH PROJEKTŮ
jižní Morava – Dolní Rakousko
Závěrečná zpráva za malý projekt

1. Údaje o projektu:

 • Reg. číslo projektu: CZ 0022
 • Číslo smlouvy: FMP/JMK/O1/CZ0022
 • Název projektu: Tvořme spolu
 • Konečný příjemce: Občanské sdružení Sluníčko dětem

2. Údaje ze smlouvy:

 • Datum podpisu smlouvy: 25.5.2009
 • Datum konce realizace: 15.1.2010
 • Smlouva byla změněna dodatkem: NE

3. Popis realizace projektu (stručná rekapitulace projektu od počátku):

V daném časovém rozmezí jsme uskutečnili 6 setkání:

 1. 14.2.2009 v Brně> – téma: filozofie a praktické činnosti – v úvodu setkání si rakouští přátelé – členové pedagogického sboru partnera a zájemci o MP (10) spolu s členy sdružení a zájemci o MP (19) prohlédli naše prostory na Bzenecké, probrali jsme si otázky řízení školy (zaměstnávání pedagogů, vzdělávání pedagogů a jeho financování, otázky financování provozu školky, problematika školních plánů, problémy časté obměny dětského kolektivu (hlavně problém rakouský). Dále jsme si srovnávali základní poznatky Montesori pedagogiky a jejich naplňování v pedagogickém procesu. Praktická ukázka práce na elipse pod vedením členů příjemce seznámila rakouské přátele s prací dětí ve školce (seznamování, navazování vazeb). Dále byly připraveny práce s pomůckami a výtvarná činnost.
 2. 2. 21.3.2009 ve Vídni – téma: smyslový život Na úvod bylo provedena prohlídka prostor vídeňské školy, během této prohlídky jsme probrali základní rozdíly mezi vídeňskou a brněnskou školou (vyšší kulturní rozmanitost, větší obměna dětí, vícejazyčné prostředí, péče o děti mladší než tři roky, menší prostor ve Vídni, spojení s družinou) a nechali se inspirovat nápady ve škole. Na téma smyslový život připravili ukázku práce s pomůckami (barevné spektrum s důrazem na modrou) a přednášku o jednotlivém propojení smyslů. Zúčastnili se vídeňští pedagogové a zájemci o MP (10) a ze strany občanského sdružení 6 pedagogů a 1 zájemce o Montessori pedagogiku.
 3. 29.5. 2009 ve Vídni – téma: multikultura a VV Na tomto setkání se podílely děti obou škol (30), rodiče a pedagogové obou škol (15). Tématem byla multikultura. Vídeňští přátelé připravili pro české děti program na poznání Rakouska (děti skládaly dřevěné puzzle -vyrobila je sama ředitelka školy). Poté děti pomáhali se stavbou 2 budov dle obrázku z encyklopedie za pomocí lepidla, novin a vody. Druhým úkolem bylo vytvořit model Země, jednotlivé světadíly vystříhané z plsti přilepit na velký gymnastický míč, polepený papírem. Poté si děti užili i volnou zábavu společně bez ohledu na jazykovou bariéru.
 4. 30.10.2009 v Brně – téma: Kosmická výchova Na tomto setkání jsme se vzájemně obohatili v oblasti kosmické výchovy, seznámili se s novými projektovými metodami a prohlídli si nové a zajímavé pomůcky k této oblasti. Měli jsme možnost získat nové nápady ke tvorbě pomůcek a také jsme si vzájemně některé pomůcky i vyměnili.
 5. 18.11.2009 v Brně – téma: Matematika Zde proběhly ukázky práce se speciálním montessori materiálem pro výuku matematiky. Shodli jsme se na výjimečnosti těchto pomůcek, které otevírají dětem při učení nové možnosti. Velice zajímavá byla ukázka prožitkového učení na elipse. Opět jsme zkonzultovali pestrost a využití našich pomůcek k výuce matematiky a vzájemně si poskytli nové nápady.
 6. 5.12. 2009 Vídeň – téma: Jazyková výchova Získali jsme informace z oblasti výuky jazyka, vzájemně prodiskutovali problematiku. Projet jsme zakončili s tím, že naše další setkávání budu probíhat i v dalších letech neboť vzájemná výměna zkušeností je pro obě strany velmi důležitá.

4. Plnění cílů a výstupů projektu:

Cíle a výstupy projektu byly na všech realizovaných setkání plněny. Všechna setkání se realizovala dle domluvy a plánů, jen bylo třeba korigovat časový rozvrh, vzhledem k různým aktivitám obou škol.

5. Problémy vzniklé při realizaci a přijatá nápravná opatření

Problémy vznikaly v důsledku časových potíží škol a bylo třeba hledat vhodné časové možnosti. Což se podařilo a všechna plánovaná setkání se podařilo zrealizovat s velkým vzájemným obohacením.

6. Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o projektu

 • Tiskové a mediální zprávy
 • Ostatní oznámení v médiích
 • Oznámení ve všech materiálech
 • Oznámení na internetových stránkách www.slunicko-montessori.cz, www.slunickodetem.ic.cz
 • Jiné formy publicity a informování – o jednotlivých setkání byli informace na nástěnkách škol, průběžné informace. Na závěr byla vytvořena brožurka s fotodokumentací jednotlivých setkávání.

7. Udržitelnost projektu:

Projekt se podařilo kompletně zrealizovat a nadále plánujeme pokračovat ve spolupráci i bez další finanční podpory. Vzhledem k tomuto projektu se nám podařilo k jednotlivým oblastem Montessori pedagogiky (jednotlivý setkání) zabezpečit nový materiál, který bude dále sloužit po mnoho let jak dětem, tak pedagogům obou škol.

8. Zhodnocení projektu z finančního hlediska:

Nejdůležitější z tohoto projektu bylo pro obě strany získání Montessori materiálu, na kterém jsme si mohli vzájemně předvést práci a získat tak nové poznatky.

ZA PŘÍJEMCE DOTACE VYHOTOVIL:Jolana Opluštilová – 10.7.2009, úprava 24.7.2009
ZA SEKRETARIÁT FMP SCHVÁLIL: JUDR. VLADIMÍR GAŠPAR

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie