facebook

Tradice, odbornost

Montessori pedagogika je postavena na uceleném systému podrobně rozpracovaných metodik, jenž se vzájemně prolínají. Jedná se o významný a po celém světě rozšířený a uznávaný systém alternativní pedagogiky. Vychází se z celostního chápání člověka v jednotě tělesné, duševní, sociální a duchovní složky. Velký důraz je kladen na vnitřní stabilitu učitele, který je dítěti pomocníkem při získávání zkušeností a nových vědomostí. Dítě pracuje svým tempem, vlastními silami a samostatně si volí činnosti. Učitel v roli pozorovatele sleduje senzitivní období jednotlivých dětí, kdy mu poskytuje nové podněty pro určitou činnost a připravuje tak prostor pro vlastní rozvoj a utváření harmonické osobnosti.

Velmi důležitá je předškolní příprava nejen pro děti, ale i pro rodiče a to již od nejútlejšího věku dítěte.

Montessori pedagogika nazvaná podle Marie Montessori, italské lékařky, pedagožky, průkopnice mírového hnutí a organizátorky boje za práva dětí a žen. Patří k nejvýznamnějším postavám reformě-pedagogického hnutí.

Původně se věnovala mentálně postiženým dětem. V roce 1907 založila v Římě „Dům dětí“, kde vytvořila originální edukační prostředí v duchu výrazného pedocentrismu a důvěry ve spontánní seberozvíjení dítěte.

Montessori pedagogika dosáhla mezinárodního rozšíření. Už v roce 1929 byla založena mezinárodní společnost (Association Montessori Internationale – AMI), která propaguje toto alternativní hnutí.

Tato metoda učí nezávislosti a samostatnosti. Svoboda spolu se sebedisciplínou tvoří harmonické propojení, vedoucí  k dokonalosti.

Základní rysy metody:

–vzájemné porozumění

–dětem vždy říkat pravdu

–vztah mezi dítětem, materiálem a učitelem

–s dětmi zacházet opatrně, s láskou a obdivem

–děti jsou nejblíže pravdě, musíme si jich vážit

–důležitý je proces – ne výsledek. V procesu se dítě učí, získává vědomosti a dovednosti.

–Nesoutěžit

–neopravovat, nenapomínat

–žádný nátlak

–mladší děti se učí od starších

–starší děti učí mladší = opakování i zkouška

–lidé, kteří se zabývají dětmi mají obrovskou zodpovědnost, když selžou ve výchově oni, je to velká ztráta pro celý svět

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie