facebook

Příměstský tábor se sluníčkem 2020

Plánujete prázdniny pro vaše děti? Přejete si pro ně kvalitní program za každého počasí? Přes léto navíc s různým zaměřením? Hledáte příměstský tábor v Brně?

AKTUÁLNÍ INFORMACE A SDĚLENÍ

kontakt: tel.: +420 731 613 005, e-mail: slunicko.zastupkyne@seznam.cz

Denně od 8:00 do 16:00 hod. v SLUNÍČKO – MONTESSORI, s.r.o.

Pobočka – Mateřská škola škola Sluníčko – Montessori, Náměstí 28. října 16, 602 00 Brno.

Příměstský tábor je určen pro děti ve věku od 3 do 12 let.

 1. TURNUS 15 míst 1.7. 2020 – 3.7. 2020 – 3 dny. Téma: angličtina, cena: 1974,- Kč
 2. TURNUS 15 míst 7.7. 2020 – 10.7. 2020 –  4 dny. Téma: keramika – tvořivost, cena: 2632,- Kč
 3. TURNUS 15 míst 13.7. 2020 – 17.7. 2020 –  5 dní. Téma: protahovací tělesné cviky, cena: 3290,- Kč
 4. TURNUS 15 míst 20.7. 2020 – 24.7. 2020 –5 dní. Téma: angličtina, cena: 3290,- Kč
 5. TURNUS 15 míst 27.7. 2020 – 31.7. 2020 – 5 dní. Téma: keramika – tvořivost, cena: 3290,- Kč
 6. TURNUS 15 míst 3.8. 2020 – 7.8. 2020 – 5 dní. Téma: protahovací tělesné cviky, cena: 3290,- Kč
 7. TURNUS 15 míst 10.8. 2020 – 14.8. 2020 – 5 dní. Téma: angličtina, cena: 3290,- Kč

PROGRAM DNE:

Mateřská škola

8:00 – 9:30
Pobyt na zahradě, volná hra, individuální činnosti, příprava na školu, práce s didaktickými prostředky, výtvarné aktivity aj.

9:30 –10:00
Hygiena, svačina

10:00 – 12:00
Aktivity na zahradě, tématicky laděná výuka

12:00 – 13:00
Hygiena, oběd

13:00 – 14:00
Spánek, odpočinek – děti nejsou nuceny ke spánku, ale v rámci zdravého vývoje a nutného úklidu odpočívají na lehátku, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku u jednotlivých dětí

14:00 – 14:30
Úklid lůžkovin, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00
Opakovací chvilky – otázky, volné činnosti a hry dětí, individuální činnosti, odchod domů

Školáci

8:00 – 9:30
Tématicky laděná výuka, pobyt na zahradě, práce s didaktickými prostředky, výtvarné aktivity aj.

9:30 –10:00
Hygiena, svačina

10:00 – 12:00
Aktivity na zahradě, tématicky laděná výuka

12:00 – 13:00
Hygiena, oběd

13:00 – 14:00
Pobyt na zahradě, v případě špatného počasí náhradní program v prostoru školy

14:00 – 14:30
Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00
Opakovací chvilky – otázky, volné činnosti a hry dětí, individuální činnosti, odchod domů

Nejčastější dotazy

Jak se děti stravují?

Rodiče volí stravu dle svého uvážení, nebo obědnávají na adrese:
http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/pro-skolky/

Je k dispozici pitný režim po celý den?

Ano, děti mají zajištěn pitný režim. K dispozici mají děti jak ochucenou, tak i čistou vodu.

Může dítě na tábor, když trpí nějakou alergií?

Ano, všechny děti jsou na táboře vítány. Speciální požadavky na stravu řeší rodič s poskytovatelem stravování-firma VITALITE

Budou mít děti volný čas samostatně?

Děti jsou celý čas pod dohledem pedagoga a asistenta pedagoga a tudíž nebudou bez dohledu. Všichni pracují a hrají si samostatně i společně, mladší děti se mohou učit od starších-kooperují.

Může dítě mít s sebou mobilní telefon nebo jiná, podobná zařízení?

Nedoporučujeme. Za případnou ztrátu či poškození neručíme. Dalším důvodem je, že děti na táboře telefon nevyužijí, celý den mají nabitý program.

Je k dispozici nějaká sleva na sourozence?

Slevu pro sourozence bohužel neposkytujeme.

Je možné vystavit doklad pro pojišťovnu?

Ano, pokud budete chtít vystavit doklad o zaplacení, prosíme o zaslání emailu na: slunicko.sekretariat@seznam.cz

Dostanu po odeslání přihlášky nějaké další informace

Veškeré informace budou zveřejněny na aktuálním webu

Je možné se přihlásit pouze na jeden den nebo méně než týden?

Na letní tábory je možné děti přihlásit pouze na celý turnus.

Je možný dřívější odchod?

Dřívější odchody dětí jsou možné

Všeobecné podmínky 

 • Přihláška je závazná v den zaplacení účastnického poplatku v plné výši ceny tábora.
 • Děti je možné přivést ráno v 8:00 a odpoledne vyzvednout v 16:00. tábor probíhá v  Sluníčko – Montessori, Náměstí 28. října 16, 602 00 Brno.
 • Strava: stravu si zajišťují rodiče sami dle svého uvážení nebo na adrese.

http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/pro-skolky/

Pitný režim po celý den bez omezení, ochucená i čistá voda.

 • Doporučujeme dětem nedávat drahé oblečení, mobilní telefony, cennosti apod. Za případné ztráty či poškození nenese SLUNÍČKO – MONTESSORI, s.r.o. žádnou odpovědnost.
 • V den nástupu dítěte na příměstský tábor prosím odevzdejte následující: – kopii průkazky zdravotní pojišťovny – prohlášení o bezinfekčnosti – pravidelné a nutné léky (antialergika, atd…)    zdravotní dotazník (vyplňuje zákonný zástupce) – prohlášení o odchodu dítěte – pouze pokud bude dítě odcházet samostatné – prohlášení zákonného zástupce o převzetí -dítěte z tábora jinou osobou – pouze pokud tato situace nastane.
 • Ranní příchod: Pedagog a asistent pedagoga přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení tj. v 8:00 hod. Dítě prosím vybavte pohodlným oblečením, které se může zašpinit, případně i náhradním oblečením.
 • Odpolední odchod: Pedagog a asistent pedagoga odpovídají za svěřené děti do okamžiku předání dítěte odpovědné osobě. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z akce. 

STORNO PODMÍNKY: Tábor lze stornovat pouze z důvodu nemoci, v tomto případě prosíme o potvrzení od lékaře. Tábor lze také stornovat, pokud za dítě naleznete náhradníka. Změna dítěte je bez poplatku. V případě stornování tábora méně než jeden měsíc před začátkem tábora z jiného než zdravotního důvodu, činí storno poplatek tábora 100 % ceny tábora. V případě stornování tábora více než jeden měsíc před začátkem tábora z jiného než zdravotního důvodu, činí storno poplatek 50 % z celkové ceny tábora.

 

Závazná e-přihláška

PO ODESLÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY BUDETE OBESLÁNI NA E-MAIL VÁMI UVEDENÝ VE FORMULÁŘI, S ÚDAJI O VAŠEM PŘIDĚLENÉM VARIABILNÍM SYMBOLU A  ČÍSLU ÚČTU NA KTERÝ JE POTŘEBA PLATBU ZA TÁBOR PROVÉST.Evropská unie
Evropská unie Evropská unie