facebook

O nás

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami; dále je zárukou kvality a odbornosti všech pedagogických pracovníků, což je deklarováno pravidelnými kontrolami České školní inspekce.

Naše škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí soukromých škol, které nejsou v registru a nemají povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

O škole

Naši cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.

Mezi přednosti naší školy patří zejména individuální přístup k dítěti, který je umožněn díky současnému působení až 3 pedagogických pracovníků v rámci jedné třídy školy. Třídy jsou věkově smíšené, což umožňuje vzájemnému učení, respektu i toleranci jeden k druhému, ale i rozvoji sociálních vztahů a interakce. Mezi další přednosti patří vedení dětí k samostatnosti, sebehodnocení a sebevyjádření. Do vzdělávání je velmi často začleňována projektová výuka, které děti učí propojovat si informace, vyhledávat a vyhodnocovat. U dětí je již od počátku podporována jejich individualita, nabízíme činnosti podporující jejich všestranný rozvoj. Odborně vzdělaný pedagog je schopen takto rozpoznat nadání či talent dítěte a cíleně dále jej podporovat a rozvíjet.

STRUČNĚ Z HISTORIE ŠKOLY

1990: založení MŠ Sluníčko – první soukromá MŠ s výukou angličtiny v ČR, Fryčajova 68, Brno-Obřany filozofie dle osobnostně orientované modelu předškolního vzdělávání

1992: zařazení do sítě škol ČR MŠMT ČR

1995: stěhování MŠ na Selskou 16, Brno-Maloměřice

1997: založení s.r.o. – MŠ Sluníčko I,s.r.o.

2002: otevření nové MŠ Brechtova 6, Brno-Lesná, tímto byla založena první Montessori MŠ v Jihomoravském kraji

2005: uzavření MŠ na Selské z nevyhovujících hygienických podmínek (stáří budovy) a stěhování na Šrámkovu 14, Brno-Lesná, i zde se přechází z osobně orientovaného modelu na Montessori pedagogiku

2008: ukončení MŠ Brechtova z důvodu ukončení nájemní smlouvy a stěhování na Bzeneckou 23, Brno-Vinohrady, změna názvu organizace na MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori,s.r.o.

2010: vznik základní školy Sluníčko-Montessori

2012: zahájení činnosti poradenského centra, školního psychologa, terapie EEG biofeedback

2013: zahájení činnosti environmentálního střediska v Beskydech

Září 2013: otevření další pobočky MŠ Jana Babáka 11, Brno-Královo Pole

V současné době škola úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, pedagogicko-psychologickými poradnami v Brně, speciálně pedagogickými centry v Brně, dalšími Montessori školami v ČR i v zahraničí. Svými úspěchy a dosažených kladných výsledků ve výchovně-vzdělávací oblasti inspirovala další zřizovatele ke vzniku nových Montessori škol v Brně.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie