facebook

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori 22

Název projektu: MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002752
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2016
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 787 680,00

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga v mateřské škole a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o sociálního pedagoga a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.

Nastavené šablony MŠ:

Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga mateřské škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Nastavené šablony ZŠ:

Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – sociálního pedagoga základní škole a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie