facebook

Dodatečný zápis do 1. třídy

Ještě jste nenašli tu správnou školu pro vaše dítě? Nevadí, přijďte se podívat k nám.

Zveme zvídavé děti k dodatečnému zápisu 17.5.2019 od 14 do 18 h do Základní školy Sluníčko-Montessori, Černopolní 37a, Brno-střed.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

  • Rodný list dítěte
  • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení
  • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, je třeba donést rozhodnutí o udělení odkladu

Dále si na stránkách školy stáhněte a vyplňte Zápisový lístek a Žádost o přijetí ke vzdělávání – nutný podpis obou zákonných zástupců. Odevzdáte u zápisu.

Informace ke stažení: www.zs-montessori.cz, doplňující informace na tel.: 731 613 005.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie