Ze života MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori

V měsíci červenci jsme přestěhovali naši základní školu z Bzenecké na ulici Černopolní 37a do překrásné rodinné vily se zahradou a to z důvodu lepší dostupnosti pro rodiče z našich dalších poboček (Šrámkova, Jana Babáka).

V měsíci červenci jsme přestěhovali naši základní školu z Bzenecké na ulici Černopolní 37a do překrásné rodinné vily se zahradou a to z důvodu lepší dostupnosti pro rodiče z našich dalších poboček (Šrámkova, Jana Babáka). V současné době je kapacita základní školy zcela naplněna.

Ze života ZŠ Černopolní se více dozvíte na www.zs-montessori.cz

V uvolněných prostorách na Bzenecké pro vás připravujeme další rozšíření služeb. Od září 2016 nově otevíráme třídu MŠ pro nejmenší ve věku od 2 – 3 let s menším počtem dětí ve třídě než v běžné třídě MŠ a to za velmi dostupné školné ve výši 3990,-Kč/měsíc.

Dále otvíráme Klubík pro nejmenší děti ve věku od 1,5 roku do 3 let pro nepravidelnou docházku.

měsíční celodenní docházka: 7,30 - 16,30 (9hod)  - 5000,-Kč

měsíční dopolední docházka: 7,30 - 12,00  (4,5hod)   - 2500,-Kč

měsíční odpolední docházka: 12,00 - 16,30 (4,5hod)  - 2500,-Kč

hodinové hlídání:  80,-Kč/hodinu

Běžné tři třídy MŠ s měsíčním školným 3190,-Kč jsou téměř naplněny.

Veškeré aktivity i program, koncepce školy vycházejí z filozofie Montessori pedagogiky, např. připravené prostředí pro harmonizaci dítěte, výchova k samostatnosti a zodpovědnosti i ohleduplnosti. Vzdělávání probíhá dle individuální potřeb dítěte směřující k samostatné potřebě zkoumání, tvoření a vzdělávání se.

U všech pedagogických pracovníků klademe důraz na odborné pedagogické vzdělání, schopnost empatie, morální zodpovědnost, zralost a harmonicky vyváženou osobnost.

Dále pro vás připravujeme velké množství zajímavých kroužků v odpoledních hodinách. Těšíme se na Vaši osobní návštěvu, kdy Vás rádi seznámíme s prostorami školy a poskytneme Vám všechny potřebné informace a zodpovíme Vaše dotazy. Po vyplnění a odeslání nezávazné přihlášky Vás bude kontaktovat zástupkyně ředitelky školy a domluví si s Vámi osobní schůzku.

Veškeré informace naleznete na www.slunicko-montessori.cz.

Navštivte také náš facebook : Sluníčko Montessori
Kontakt: ms.slunicko1@volny.cz, tel. 603 534 316

Autor: Ze života MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori Čas vydání: 15:03 08.08.2016

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz