Zájmové kroužky

Zájmové a speciální činnosti

Aktuální nabídka volnočasových aktivit je rodičům vždy předložena v měsíci září, kdy mohou volitelně své dítko do některého ze zájmových kroužků dle svého uvážení přihlásit. Níže uvádíme kroužky, které bude škola nabízet. Kroužky probíhají v době pobytu dítěte ve škole,aby jim obohatily a zpříjemnily chvíle. kroužky nejsou součástí školného, hradí se zvlášť. Cenově se pohybují od 1.200 - 1.980,- Kč /rok (říjen - červen).

ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍCI A POKROČILÍ
Každá lekce trvá jednu hodinu, během které na začátku zpíváme dvě uvítací písničky a pravidelně pořád stejnou básničku Good morning. Dále zopakujeme látku z minulé hodiny, ať už básničku či nová slovíčka. V průběhu hodiny střídáme činnosti dle potřeb dětí. Když vidím, že je nová látka unavila, nebo když dlouho sedíme tak si zahrajeme pohybové hry, nebo si zatancujeme na písničku. Pokud naopak děti potřebují zklidnit, tak sedíme u stolečku, vymalováváme obrázky k tématu nebo hrajeme pexeso. Novou látku se učíme ve třech fázích. Nejprve se děti se slovem nebo frází seznámí pomocí ukázky (obrázek, pomůcka), ve druhé fázi si děti slovo fixují pomocí her (put the green ball in the box) a ve třetí fázi už jsou schopny samy říct, co slovo znamená a také ho použít.

VÝTVARNÝ KROUŽEK A KERAMIKA
Děti se seznamují s náročnějšími technikami výtvarné práce a různými netradičními materiály. Tyto činnosti jsou velmi vhodné pro rozvoj koncentrace, fantazie, kreativity a přípravy na školu.

HUDEBNÍ KROUŽEK A FLÉTNA
Hudební kroužek má za cíl rozvíjet v dítěti hudební cítění, smysl pro rytmus, podporovat správné dýchání, seznámit se se základní hudební teorií. V kroužku se budeme věnovat zpěvu a poslechu písní. Při hře na Orffův instrumentář, vytleskávání rytmů a pohybovým cvičením se budeme učit rytmizaci, která je důležitá nejen pro rozvoj řeči. Tento rok se bude v rámci kroužku vyučovat i hra na zobcovou flétnu, která bude spolu s dechovými cvičeními rozvíjet správné dýchání. V hudební teorii se budeme bavit především o nástrojích, některé si ukážeme, a povíme si něco o zápisu melodie.

MIŠPULÍN - předškolní příprava
Cílem kroužku je připravovat děti na nástup školní docházky na základní škole, a to ve všech oblastech, které jsou pro děti tohoto věku potřebné. Náplň kroužku: - grafomotorická cvičení a uvolňovací přípravné cviky - nácvik správného držení psacího náčiní - rozvoj hrubé a jemné motoriky - rozvoj zrakové, sluchové percepce, diferenciace, analýzy a syntézy - vnímání schématu těla a orientace v prostoru - rozlišování figury a pozadí - rozvoj komunikačních dovedností

KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER
Děti v předškolním věku mají touhu se pohybovat. Malé dítě pomocí pohybu začíná ovládat nejen sebe, ale i svět kolem, rozvíjí se nejen tělesně a pohybově, ale také psychicky a sociálně. Pohyb je pro dítě v raném věku nejdůležitějším prostředkem vývoje celé osobnosti, je důležitý pro vývoj myšlení a kreativity.

VAŘENÍ
Vaření je senzace . Vařením vznikají z obyčejných věcí, věci neobyčejně dobré. Jak se , ale naučit vařit? Můžeme koukat na televizi, kde se vaří docela často a vždycky to navíc vypadá i celkem snadně. Hlavně bychom se ale měli dívat na mámu nebo tátu jak si poradí s hrncem špaget, nebo na babičku jak zručně válí těsto. A my se do toho pustíme vlastníma rukama. To je nejlepší a je také zvláštní, že když si něco uděláme sami,obvykle nám to víc chutná. Během celého roku budeme ve vaření používat sezóní potraviny. Děti se budou seznamovat i s méně známými surovinami. Dnes máme navíc v kuchyni spoustu chytrých stroječků. Naučíme se používat toustovač, mixér, odšťavńovač , troubu , strojek na nudle a další. S dětmi si při přípravě receptů procvičíme strouhání, krájení , prosívání , odměřování potravin. V rámci kroužku si děti vyrobí i svou vlastní knihu receptů , kterou si odnesou na konci školního roku domů.

KROUŽEK LOGOPEDICKÉ PREVENCE
Logopedická prevence se zabývá individuálními potřebami dětí v oblasti poruch řeči, správného vyvozování hlásek a celkového rozcvičení mluvidel. Základem práce v kroužku logopedické prevence je systematická práce s dětmi v oblasti gymnastiky mluvidel, artikulace, řečových cvičení, procvičování problematických hlásek pomocí básniček a říkanek a také grafomotoriky.Důležité je také soustředit se na celkovou koordinaci hrubé a jemné motoriky. Součástí je poradenství a konzultace s rodiči, jejich spolupráce a následné procvičování úkolů s dětmi doma.

 Mateřská škola
Brno – Lesná

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz