Úklid parku Akátky na Vinohradech

Ve středu 3. října 2012 proběhl na naší Montessori škole úklid parku Akátky. Na srazu v 15 hodin se oproti původnímu plánu sešel sice menší, ale pořád dostatečný počet lidí. Sice jsme neprošli park celý, ale o to ani nešlo. Sešli se ti lidé, kterým životní prostředí, ve kterém žijeme, nebylo lhostejné a kteří chtěli vykonat něco pro přírodu.

clean logo

Nakonec se tak zapojilo 14 dětí, 4 učitelé a 2 maminky a po sesypání dohromady se podařilo sesbírat celkem 4 plné pytle odpadků, které v Akátkách lidé po sobě zanechali. Po skončení čekala na naše pomocníky jako poděkování malá odměna.

AkátkyAkátkyAkátkyAkátkyAkátkyakátky

Naše škola se tímto malým příspěvkem připojila k výzvě mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět!), v jejímž rámci dobrovolníci na celém světě v září pořádají akce zaměřené na úklid a zlepšení životního prostředí kolem nás.

Park Akátky naše škola uklízí pravidelně v dubnu v rámci Dne Země. Nyní šlo o první podobnou akci pořádanou v září, navíc krátce po zahájení školního roku. Věříme však, že příští rok již bude účast hojnější. Příroda by si to zasloužila nejen proto, že jde o místa, kam si často chodíme hrát a odpočinout.

 

Autor: Čas vydání: 21:07 10.10.2012

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz