Třída pro budoucí prvňáčky

Tato třída je určena pro děti jako příprava na nástup na povinou školní docházku do základní školy. Jedná se o třídu, kterou navštěvují předškoláčci. Svým charakterem a vzdělávací nabídkou připravuje děti na další vzdělávání v základní škole.

Ve třídě se pracuje dle Montessori pedagogiky, uplatňujeme zde projektovou výuku a individuální přístup daný malým počtem dětí ve třídě. Hravou a zábavnou formou se děti rozvíjejí dle svých potřeb, nejsou omezovány ve svém přirozeném rozvoji a jsou jim nabízeny aktivity a pomůcky, které naplňují jejich potřebu zvídavosti, objevování, tvoření a samostatnosti. Dětem nepředáváme hotové poznatky, ale snažíme se, aby vlastní aktivitou dospěly k poznatkům a propojení souvislostí, tím se jejich poznatky a vědomosti stávají mnohem trvalejší. Uplatňujeme multisenzorický přístup, využíváme jedinečného Montessori materiálu, který děti všestranně rozvíjí a poskytuje jim v daném obodbí přesně ty podněty, které jsou pro ně důležité.

Přirozená touha dětí po objevování a poznávání nového je východiskem pro naši práci. Dětem je poskytována všestranná nabídka pro jejich rozvoj po stránce osobnostní, dovednostní i činnostní. Našim cílem je motivovat a připravit děti na celoživotní učení a jejich vlastní životní cestu, vybavit je takovými kompetencemi, které jim umožní svobodně se rozhodovat, umět obhájit svůj vlastní názor, spolupracovat, umět se prosadit a být nezávislým, zdravě seběvědomým, a to vše díky láskyplnému, respektujícímu přístupu vycházejícího z toho, že každé dítě je originál a je potřeba takto k němu také přistupovat.

 Třída pro budoucí prvňáčky
Černopolní

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz