Speciálně pedagogické poradenství centra inkluze

Eu, esf...

Poradenství pro rodiče:

 • Poradenství a práce s dětmi v oblastech poruch komunikace - logopedie.
 • Poradenství a práce s dětmi v předškolním věku - školní zralost.
 • Poradenství rodičům při práci s dětmi hyperaktivními.
 • Příprava dětí pro přijetí do základní školy( společná práce s rodiči).
 • Nabídka a poradenství při odkladu školní docházky.
 • Práce s dětmi ohroženými školním neúspěchem.
 • Nabídka spolupráce při řešení výchovných problémů.
 • Konzultace v oblasti školní docházky a řešení problémů.

Poradenství pro pedagogy:

Nabídka workshopů pro pedagogy

 • Konzultace s pedagogy v oblastech vytipování dětí s SVP.
 • Nabídka metodiky práce s děti s SVP.
 • Nabídka workshopů pro práci s dětmi a rodiči ohroženými školním neúspěchem.
 • Konzultace při návrhu odkladu školní docházky.
 • Konzultace a náměty pro práci při odkladu školní docházky.
 • Metodické vedení a konzultace při společné práci s rodiči a dětmi v předškolní přípravě.
 • Konzultace v oblasti narušené komunikační schopnosti u dětí - logopedie.

 Centrum poradenství

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz