Sociálně pedagogické poradenství centra inkluzeEu, esf...

Poradenství pro rodiče:

  • pomoc při výchovných problémech v rodině
  • podpora při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu třídy
  • nabídka volnočasových aktivit

Poradenství pro pedagogy:

  • podpora při tvorbě vzdělávacích plánů pro děti se SVP
  • konzultace v oblasti výchovných obtíží
  • podpora při začleňování dětí se SVP do kolektivu třídy
  • konzultace a vytipování dětí se SVP
  • nabídka psychosociálních aktivit pro MŠ a ZŠ

 Centrum poradenství

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz