Seminář dramatické výchovy

Na tomto semináři jsme pracovali prožitkovým způsobem a zpětně jsme pak mluvili o jednotlivých technikách. Na začátku semináře i školního roku je třeba rozproudit energii ve skupině, seznámit jednotlivé členy.

Po zahřívacích a seznamovacích hrách, následovala strukturovaná hra. Pracovali jsme společně na pohádce dle předlohy Boženy Němcové - Perníková chaloupka. Zde se nám otvřelo mnoho užitečných témat - spolupráce sourozenců, cesta lesem, neuposlechnutí dobré rady a jejího důsledku. A co víc hledání obrazu funkční rodiny na závěr pohádky. Dramatizaci zpracoval Radek Marušák, který má bohaté zkušenosti s dramatizací pohádek i vedením výukových programů pro školy a muzea. Seminaristé převážně z řad pedagogů si vyzkoušeli hru v roli, tvorbu živých obrazů i dramatizaci daných scén.

Odpoledne nás čekala hra s předmětem. Přeměna obyčejné věci v loutku a její použití pro práci s dětmi. Prvky dramatické výchovy výborně umocňují znalosti, které děti mají. Například po povídání na elipse o indiánech a severní Americe následuje další den prožitková hra na indiánský kmen. Také nám pomáhá při řešení konfliktních situací, či začlenění jednotlivých dětí. Situace dětem přehrajeme a pak je vyzveme k témuž. Je to pro ně zábava, ale zároveň se učí novým sociálním dovednostem. Stejně tak se pro ně může stát zástupně partnerem loutka na kterou děti výborně reagují. V naší třídě využíváme loutku pejska pro výuku angličtiny.

Na další pokračování se těšíme

Autor: Čas vydání: 20:05 04.05.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz