Šance pro vaše dítě - příprava dětí na vstup do ZŠ

ŠanceŠance pro děti

 • šance zažít spolupráci na přípravě pro školu společně se svým rodičem
 • šance k přípravě na čtení, psaní a počítání a v oblastech běžné předškolní přípravy při práci se zajímavými Montessori pomůckami
 • šance zažít způsob práce, kde jsou respektovány potřeby a přiměřená náročnost učení pro každé dítě
 • šance pracovat samostatně a učit se soustředit na svoji činnosti, spolupracovat s ostatními dětmi, vybírat si pomůcky a materiál

Šance pro rodiče

 • šance účastnit se přípravy na školu se svým dítětem
 • šance pozorovat své dítě při práci
 • šance spolupracovat se svým dítětem, být mu pomocníkem
 • šance inspirovat se náměty a způsoby práce pro domácí prostředí
 • šance poradit se s lektory a odborníky na www.sance-montessori.cz

Šance u nás

 • program probíhá s lektory, kteří mají zkušenosti a pracují v Montessori zařízeních
 • příprava dětí probíhá pravidelně každý týden, celkový počet setkání je 20
 • práce 10ti dětí pod vedením 2 lektorů
 • program pro rodiče a děti trvá 90 minut v odpoledních hodinách
Začátek programu: začínáme od 26.11. 2013
budeme se pravidelně scházet každé úterý v 16:15
 
Místo konání: Základní škola Sluníčko – Montessori, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Cena programu: 1.200,- Kč/ 20 setkání
Jak se přihlásit? emailem na: ms.slunicko1@volny.cz
Kontakt 739 181 535, 603 376 957

Metoda Montessori

Zařízení a školy, které pracují s dětmi podle principů pedagogického systému Marie Montessori, respektují tato pravidla:

Svoboda

Děti mají možnost svobody pohybu a výběru – míra svobody má určité hranice podle osobních možností dětí.

Respekt k dětem

Pravidla ve třídě nebo skupině dětí jsou založena na důvěře a vzájemném respektu dětí a dospělých.

Připravené prostředí

Pro práci dětí je připraveno vhodné prostředí – prostor pro práci, materiál a pomůcky.

Individuální přístup

Děti mají možnost pracovat svým vlastním tempem a na úkolech, které jsou pro ně přiměřeně obtížné.

Věkově různorodé skupiny

Děti pracují ve věkově různorodých skupinách v rozmezí tří let, kde se mohou navzájem inspirovat, učit se jeden od druhého, zdokonalit se v učení tím, že samy něco učí druhého.

Samy nebo společně

Děti mohou pracovat samy ne své práci nebo spolupracovat s ostatními tak, aby se učily soustředit se na svůj výkon i spolupracovat s ostatními.

Pozorování dítěte

Dospělý rozhoduje, jakou novou činnost či učební pomůcku dítěti připraví na základě svého pozorování aktuálních smysluplných potřeb dětí.

Aktivní učení

Cílem je podněcovat děti k aktivnímu učení – k tomu pomáhá dětem práce ve skutečném prostředí, se skutečnými nebo důmyslně připravenými pomůckami, kde mohou manipulovat, zkoušet a vymýšlet způsoby práce a řešení úkolů.

Chyba a úspěch

Děti nejsou řazeny do pořadí podle výkonu a počtu chyb nebo pochval, s chybou se učí hledat nové možnosti a samy na sobě ocenit svůj úspěch.

Řešení obtížných situací

Kromě dovedností a nových informací se v Montessori prostředí učí děti klidnému řešení konfliktů při zapojení do řešení každodenních situací – dospělý není rozhodčí autoritou, ale vede děti k hledání vhodného jednání.

ESF

Autor: Čas vydání: 19:47 29.10.2013

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz