Růžová věž není jen pro holky

Na vysoké se nám jeden přednášející smál, že holky elektrickým obvodům nerozumí, ale když tu chemii chtějí studovat, budou je potřebovat. Ať tedy přijdou k tabuli a předvedou se. Kluky si moc nevolal. Tajům obvodů ale pořádně nerozuměl téměř nikdo. Tato šikana začíná již v předškolním věku. Vychovatelka Lucie Šebelová si genderových stereotypů ve výchově a vzdělávání všímá a snaží se jim předcházet.

Co je v dnešním systému vzdělávání a institucionální výchovy z genderového hlediska špatně?
Začíná to od narození. Často jsou děti odmalička oblékány, jak to údajně přísluší jejich pohlaví, jsou jim připomínány jejich role. Kluci nesmí vyjadřovat emoce, holčičky musí být hodné, vždy pomáhat a kluci je musí ochraňovat. Osobnost dítěte se takto nemůže správně rozvinout. Také vidím, jak tito lidé dospívají. Muži jsou často nesamostatní a ženy vtlačené do pečovatelské role. Pokud je dítě jiné, je za to postihované. Ať už ostatními dětmi či učitelským personálem. Může být sebelepší škola, ale učí-li v ní personál, jež genderové předsudky a stereotypy přijal za své, samozřejmě podle toho jedná.

Jaké zkušenosti tě k těmto názorům vedly?
Byla jsem vždy pro alternativu. Když v Brně začala vznikat waldorfská základní škola, zajímalo mne to. Ale bylo to na mne příliš nábožensky zaměřené. Potom jsem se dostala k montessori pedagogice. Samozřejmě mám i vlastní zkušenosti. Ve škole jsme slýchali, že holky se něco technického budou muset naučit, zatímco kluci to pochopí. Nebo nám říkali: "Ty si určitě vybereš tento obor, když jsi holka, není tam totiž matika."

Shrň prosím principy montessori pedagogiky a představ její zakladatelku.
Maria Montessori byla první ženou-lékařkou v Itálii, pracovala jako učitelka a psychiatrička. Zjistila, že údajně nevzdělatelné děti (většinou handicapované nebo z ulice) vzdělat lze. Je však třeba přejít na určité a jim příjemné prostředí a způsob práce. Na základě jejích myšlenek vznikly školy, jež se rozmohly po celém světě. Montessori byla později pronásledovaná fašistickým režimem.

Na jakých principech je její pedagogika založená?
Máme jinak upravené prostředí a odlišný přístup ze strany učitelského personálu. Ten je pozorovatelem, není autoritativní, pouze dítě usměrňuje. Spolupracujeme s rodinami dětí. Výuka je založena na projektech (sledování vývoje kuřete, poznávání pravěku apod.). Vycházíme z konceptu senzitivních období dítěte. Při výchově nám jde o přirozený důsledek a ne trest, kdy si dospělý vynucuje autoritu. Udělá-li dítě něco špatně, diskutujeme a třeba poškozenou věc s ním opravíme. Dítě učíme zodpovědnosti a zároveň mu ponecháváme volnost.

Nabourává montessori pedagogika genderové stereotypy cíleně, nebo je to jen rámec, který ti umožňuje pracovat v souladu s tvým feministickým přesvědčením?
Ne, to vůbec. Mé kolegyně mají dost zúžený pohled díky své výchově. Třeba při pasování dětí z předškolních na školní propagovaly modrou stužku pro kluky a růžovou pro holky. Na obou bylo napsáno "školák". Pak se mi podařilo prosadit oranžovou stužku s nápisy "školák" a "školačka". Kolegyně holky a kluky chtěly odlišit, ale zcela nelogicky. Přitom král, jež děti pasuje, zkouší ze znalostí každého stejně. Na druhou stranu je montessori koncepce v obecné rovině z genderového hlediska korektnější. To lze vidět na pomůckách nebo praktické výuce. Ta imituje činnosti běžného života jako jsou domácí práce a nemáme určené, že je něco jen pro kluky nebo holky. V rámci projektové výuky se také bavíme o povoláních. Ptám se dětí, co si myslí o ženách či mužích v pro ně zatím netradičních profesích. Děti se nad tím zamýšlí a časem na to samy nějak přijdou. Domnívám se však, že tento přístup by se dal provozovat i v konvenčním zařízení. Záleželo by na jeho vedení.

Máte unisex pomůcky. Co to vlastně je?
Třeba různé kostky, s nimiž se pracuje. Dítě si je samo vybere tak, jak to momentálně cítí. Máme třeba i růžovou věž, ale ta růžová neznamená, že je jen pro holky. Pracuje s ní každý, kdo na to má chuť a má zrovna senzitivní období pro práci s tímto materiálem.

A máte i kočárky a pistolky?
Máme je pro nově příchozí děti, aby si lépe zvykly, i když by v montessori třídě být neměly. Samozřejmě jim nabízíme jiné činnosti. Je však vidět, že se výchova dětí odráží i v tom, co si vybírají. Samozřejmě může někdo chtít panenku a jiný autíčko. Tyto hračky však tolik nerozvíjí smysly jako naše pomůcky. Ale samozřejmě bych je nezakazovala. Montessori rozhodně nesedne každému a o některých věcech jsou rozpory i v montessori hnutí.

Dochází i u vás k tomu, že se děti v rámci her separují podle pohlaví? Jak to řešíte?
Většinou to odráží výchovu oněch dětí. Někdy máme situace, kdy si kluci nechtějí hrát s holkami. Takže když si hráli na válku, vykládala jsem jim o Johance z Arku. Děcka to velmi zajímalo.

Do jaké míry je vůbec možné se stereotypy se poprat, když si je děti přinášejí z rodiny? Můžeš jako učitelka působit proti nim? Vliv rodiny je přece silnější.
Určitě. Já mohu dítěti ukázat jednu cestu, rodiče druhou a v něčem se najde. Nemohu mu nic vnucovat, dítě má svobodnou vůli. A jde samozřejmě i o školu, která jej ovlivňuje více a déle než školka.

Co se snažíte dát dětem z vaší školky s sebou na cestu životem?
U nás jde o prožitek. Dítě se neučí proto, že musí, ale že se samo chce dozvídat nové věci. Je zvyklé na věkově heterogenní kolektiv, malé i velké děti, pomáhají si navzájem. Cítí svobodu, ale i hranice a zodpovědnost. Myslím, že s tím budou umět naložit, protože se v nich formuje názor. Neříkáme jim, co si mají myslet, ale otázkami je jen k názoru dovádíme. Když jsme měli společné akce s jinými školkami, byly naše děti aktivnější, více se ptaly a odpovídaly. Ačkoli to je samozřejmě individuální, byly děti z konvenčních školek celkově pasivní, styděly se a nevěděly, co mají říkat.

Když ti jde o rovnost mezi pohlavími, jde ti také o rovnost mezi lidmi jako takovými?
Určitě. Bohužel jsme ale soukromá školka. Problémem jsou peníze, stát nás moc nepodporuje.

Slyšela jsi o výchovných a vzdělávacích zařízeních u nás nebo v zahraničí, jež by se na genderové předsudky přímo specializovaly?
V Rakousku fungovala škola Virginie Woolf. Bylo to čistě dívčí zařízení, ačkoli jsem četla, že tam byli i nějací kluci. Tam role zase převraceli, aby si to děcka mohla prožít. Ale u nás je něco takového ještě běh na dlouhou trať.

 

Autor: Čas vydání: 21:41 16.02.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz