Reference - Volfovi

Rádi vyjadřujeme maximální spokojenost s úrovní vaší MŠ. Ta je dle našeho názoru na vynikající úrovni. Především přístup pedagogů k individuálním potřebám dítěte je na velmi profesionální úrovni. Naše dcera je epileptička a ve státní MŠ byl po 4 hodinách „odejita“ jako nežádoucí! V MŠ Montessori byla přijata okamžitě a i přes její nemoc byla začleněna do kolektivu s ostatními dětmi. Postupnými krůčky a s velkou trpělivostí pedagogů se naše dcera zcela adaptovala na nové prostředí a do školky se vždy těší. Různorodost aktivit během dne, práce v kolektivu, výlety, divadla a různá představení přímo v MŠ, to vše posunuje naši dceru vývojově dopředu.

Za to vše patří velký dík především pedagogům, kteří s dcerou pracují a vedení MŠ za vstřícnost s přijetím. Chtěli bychom jmenovitě poděkovat p. učitelce Hance Svobodové a p. učitelce Věrce Čapkové za vše, co pro dceru během jednoho roku udělaly. Dále děkujeme paní majitelce Jolaně Opluštilové za skvělý výběr zaměstnanců, vedení a provoz MŠ.

Autor: Volfovi Čas vydání: 12:15 09.07.2014

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz