Reference - Petr Durna

Obecně jsme velmi spokojeni s fungováním MŠ. Co se týká organizace je vše velmi dobře organizované a přístup jak vedení školky tak jednotlivých učitelek je vstřícný a zodpovědný.

Vybavení a zázemí hodnotím též velmi pozitivně, velké množství hraček i výukových a materiálu např. na kreslení a manuální čínnosti, společné výtvarné aktivity a hry, zpěv apod.

Dále musím velmi kladně hodnotit komunikaci a informovanost o důležitých událostech ve školce ať už přes mail nebo osobně. Nejdůležitější je určitě komunikace a informovanost o samotném dítěti což probíhá opět velmi dobře a máme k dispozici plnohodnotné informace o tom co se ve školce děje jak se dítě chová, co mu jde, co mu nejde co ho baví a na co je třeba se u něj zaměřit. Vzhledem k integraci našeho dítěte s vrozenou sluchovou vadou může být práce s ním trošku obtížnější. Ovšem vstřícným a zodpovědným přístupem dokazují že to není problém a za to bych jim chtěl poděkovat.

Tímto bych vám chtěl rovněž poděkovat za vše co pro nás děláte a jsme rádi že náš Mateo navštěvuje právě vaši školku.

Autor: Petr Durna Čas vydání: 12:25 27.07.2014

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz