Reference - Petr a Ivana Stoklasovi

Náš syn absolvoval ve školce 2 roky. Velice se nám líbilo prostředí školky, vybavení a uspořádání jednotlivých tříd i přátelská atmosféra, vstřícný přístup pedagogů a naplněný harmonogram dne, který měl svůj řád. Díky tomu proběhla adaptace na školku rychle a bez větších problémů. Ocenili jsme i průběžně poskytovanou zpětnou vazbu od pedagogů a hodnocení v podobě vývojového profilu.

Také jsme uvítali, že jednotlivé třídy jsou volně přístupné i pro rodiče, mohli jsme se účastnit odpoledních činností a mohli jsme se i my blíže seznámit jednak navzájem s vámi, s druhými rodiči a dětmi, pak také s prostředím, ve kterém děti tráví čas, s pomůckami, se kterými pracují a s činnostmi, kterým se během dne věnují. Dále jsme jako pozitivní vnímali i pravidelný pobyt dětí venku, téměř za každého počasí. Velice pro nás byly přínosné rady, zvláště v prvním roce docházky, jaké výchovné přístupy a postoje jsou z naší strany podceňovány. Jako jedinou negativní věc jsme cítili situaci z loňského září – odchod 4 paní učitelek, které také byly přínosem svými zkušenostmi nebo dovednostmi. Chvíli byl u dětí dočasný učitel, než se ustálili noví a asi nemohlo být plně využíváno průběžných dřívějších zkušeností k výchově, jako kdyby byl pedagog stálý. Naštěstí se koncem roku tato situace vyřešila a nastal obrat k lepšímu. Zdálo se nám, že i od začátku nového roku proběhlo více akcí mimo prostředí školky, více výletů a konečně i školka v přírodě, která se i navzdory malému počtu zúčastněných dětí velice vydařila.

Autor: Petr a Ivana Stoklasovi Čas vydání: 12:07 29.04.2014

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz