Psychologické poradenství centra inkluzeEu, esf...

Poradenství pro rodiče:

 • psychologické poradenství - možnost konzultace s odborníkem - psychologem v široké oblasti psychologických potíží dítěte či jeho rodiny
 • konzultace v oblasti školní zralosti
 • biofeedback
  • přístroj obsluhovaný odborníkem, který efektivně odstraňuje stresové stavy, pomáhá rychleji se učit, podporuje kreativitu
  • vhodný pro široké spektrum obtíží - porucha hyperaktivity a soustředění (ADHD), dyslexie, dysgrafie, porucha paměti, agrese, logopedické problémy, školní neúspěchy, poruchy spánku
  • využitelný pro děti i dospělé

 

Poradenství pro pedagogy:

 • psychologická podpora práce pedagogů
  • možnost individuální konzultace s psychologem na široké téma potíží jednotlivých dětí či kolektivu třídy, podpora osobnosti pedagoga
  • semináře a workshopy - skupinová práce pedagogů vedená odborníkem-psychologem s cílem podpořit osobnostní růst pedagogů a řešit skupinově (supervizně) konkrétní výchovné problémy

 Centrum poradenství

Konference Montessori

Jsem hrdý člen sítě mojedetskaskupina.cz

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz