Uspořádání dne

7:00 – 9:00 volná hra, individuální činnosti, příprava na školu (pracovní listy), individuální práce, práce s Montessori materiálem, výtvarné aktivity
9:00 – 9:30 hygiena, příprava na svačinu, svačina
9:30 – 10:00 hygiena, převlékání, pobyt venku, aktivity (procházky do okolí, pobyt na zahradě)
12:00 – 12:15 hygiena, příprava na oběd
12:15 – 12:45 oběd
12:45 – 13:00 příprava na spánek, odpočinek
13:00 – 14:00 spánek, odpočinek – děti nejsou nuceny ke spánku, ale v rámci zdravého vývoje a nutného úklidu odpočívají na lehátku, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku u jednotlivých dětí
14:00 – 14:30 úklid lůžkovin, hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:30 opakovací chvilky, volné činnosti a hry dětí, zájmové kroužky, individuální činnosti, odchod domů

 Mateřská škola Montessori
Brno Vinohrady

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz