Organizace dne

7:00 – 8:30 volná hra, individuální činnosti, příprava na školu (pracovní listy), individuální práce, práce s Montessori materiálem
8:30 – 9:00 aktivity na elipse (Montessori), zklidnění dětí, cvičení koncentrace, rovnováhy, rozvíjení smyslů (hmat, sluch, zrak …), relaxace, vizualizace, prvky jógy, rozhovory s dětmi na různá témata dle ŠVP
9:00 – 10:00 hygiena, svačina, práce s Montessori materiálem, výtvarné aktivity
10:00 – 12:00 hygiena, převlékání, pobyt venku, aktivity (procházky do okolí, pobyt na zahradě)
12:00 – 12:15 hygiena, příprava na oběd
12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 13:00 příprava na spánek, odpočinek
13:00 – 14:00 spánek, odpočinek – děti nejsou nuceny ke spánku, ale v rámci zdravého vývoje a nutného úklidu odpočívají na lehátku, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku u jednotlivých dětí a je jim nabídnut klidný, individuální program
14:00 – 14:30 úklid lůžkovin, hygiena, odpolední svačina
14:30 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 18:00 opakovací chvilky, volné činnosti a hry dětí, zájmové kroužky, individuální činnost, odchod domů

 MŠ s výukou AJ
Brno - Královo pole

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz