Organizace dne v klubíku

Organizace dne v klubíku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

  • 7.30 – 8.30 individuální činnosti, hry dětí, výtvarné a pracovní činnosti, práce s Montessori materiálem
  • 8.30 – 9.00 hygiena, svačinka
  • 9.00 – 11.45 tématický program s dětmi, hudební činnosti, pohybové aktivity s dětmi, dramatizace, logopedická cvičení
  • 11.45 – 12.30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
  • 12.30 – 14.30 pohádka, relax. hudba, odpočinek dětí
  • 14.30 – 15.00 hygiena, odpolední svačinka
  • 15.00 – 16.30 zájmové činnosti dětí (výtvarné, pracovní, pohybové), individuální práce s Montessori materiálem)

Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit dle aktuálních potřeb dětí (např. délka spánku).

Klubík pro nejmenší