Malé ohlédnutí za loňským rokem v MŠ Sluníčko....

Začátek nového roku bývá ve znamení bilancování... Nejinak tomu bude i v případě naší školky.

Vzhledem k poptávce po Montessori vzdělávání v řadách veřejnosti, proběhla v létě menší rekonstrukce. Kladla si za cíl stávající prostory více rozčlenit. Nelehká práce a velké výdaje však stály za to. Z původních tří tříd se otevřelo pět (tři české a dvě s prvky angličtiny) . Svou ruku k dílu přiložili nejen řemeslníci, učitelky, ale i rodiče, kterým za jejich čas a práci patří velký dík.

Děti se v nových třídách rychle zabydlely. Pro pestřejší trávení volného času mimo standardní nabídku, mohou naši svěřenci navštěvovat nejrůznější kroužky. Letos k nim přibyly i výrazový tanec a jóga. Další nový sportovní kroužek Kobylky, jsme na přání pohybu dětí chtivých rodičů zrealizovali ve spolupráci s CVČ Louka.

Září proběhlo seznamováním se s prostorami školky, tříd, učitelkami, novými dětmi a také pravidly. Pracujeme s našimi dětmi formou projektové výuky a tak jsme se v říjnu dozvěděli, jak funguje lidské tělo. Listopad nás "vyhnal" do překrásné přírody, kterou jsme mohli zkoumat všemi smysly. Poslední měsíc v roce jsme si užili Vánoce. Zpívali jsme koledy, vyráběli vánoční dekorace a dárečky.

Co se děje za dveřmi tříd......

V loňském roce začaly probíhat dva projekty, které pokračovaly i do letošního. Jedná se o mezinárodní projekt spolupráce s vídeňskou Montessori mateřskou školkou a ekologický projekt. První fungoval formou výměnných setkání v Brmě a Vídni. Viděly jsme fungování rakouské školky a vyměnily si zkušenosti. Zbyl prostor i pro vybavení kvalitními pomůckami pro naši první budoucí třídu Montessori školy. Díky ekologickému projektu se objevily ve třídách nově ekologické koutky a také jsme využily finanční prostředky na zvelebení zahrady. Na společné výtvarné dílně jsme vyzdobili plátěné tašky, namísto plastových.

Společně s rodiči....

Téměř každý měsíc se setkáváme na různých akcích všichni společně. Dlabání dýní v době Haloweenu patří mezi nejoblíbenější. Ani klasické podzimní počasí nás neodradilo od každoročního Martinského průvodu. Nechyběly výtečné martinské rohlíčky. Vánoce jsme oslavili populární vánoční dílnou a posezením s rodiči na závěr roku.

Co nás ještě nemine...

  • V září 2010 plánujeme otevření první montessori třídy. V současnosti probíhá zápis.
  • Těšíme se na dobový karneval
  • Chystáme se na jarní brigádu na zahradě.
  • Čeká nás 2. ročník akreditovaného kurzu Montessori pedagogiky
  • Mateřské centrum plánuje další zajímavé přednášky a kurzy pro dospělé

V závěru nezbývá něž popřát všem, včetně naší školy ten co nejpodařenější rok 2010.

 

Autor: Čas vydání: 21:20 16.02.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz