Obsah & diagnostika

Obsah

Praktický život:

  • dítě si osvojuje základní dovednosti praktického života.
  • péče o sebe (oblékání - procvičování rázného zapínání, česání se, mytí rukou,...)
  • péče o prostředí (zametání, utírání povrchů, starost o květiny, zvířátko, prostírání stolu, přelévání, přesypání, třídění,...)

Smyslový život:

  • dítě se učí prostřednictvím všech smyslů. Pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů poskytují základ pro budoucí abstraktní učení se.

Matematika:

  • dítě si prostřednictvím konkrétně mluvící pomůcky zaznamenává do své buněčné paměti přesné jasné matematické informace /jednotka, stovka, čtverec, koule, metr, centimetr,.../

Jazyk

Kosmická výchova (biologie, botanika,zoologie, fyzika, chemie,zeměpis)

  • programy, které se prolínají. Praktické poznávání činností na zahradě, v přírodě. Biologické a botanické oblasti se představují dětem věrohodnotnými obrazy s přesným jazykových doprovodem.

Umění:

  • možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování v souladu se svou volbou.

Diagnostika

Učitel průběžně sleduje rozvoj dítěte, jeho schopnosti, vědomosti, návyky, nadání. Veškeré poznatky zaznamenává a využívá je pro svou další práci s dítětem, na jejich základě nabízí dětem činnosti, případně přizpůsobuje vzdělávací obsah. Měsíc po nástupu dítěte do předškolního vzdělávání učitelé vypracovávají pedagogickou diagnostiku. Jednou ročně zpracovávají vývojový profil dítěte, který je rodičům předkládán k vyjádření zpětné vazby o dítěti. Učitelé také v průběhu celého školního roku zaznamenávají pokrok dítěte v záznamových arších pro práci s montessori pomůckami. K diagnostickým účelům je také využíváno kresby postavy, začarované rodiny apod.

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz