Nabídka workshopů pro pedagogy

 • workshop
  „Možnosti inkluze, rovný přístup ve vzdělávání"
  8.10.2011 v 9 hod
 • 2. workshop
  „Práce v ZŠ"
   8 hod.
 • 3.workshop
  „Zapojení experta - odborníka s vlastním typem handicapu" -
  předávání zkušeností, příklady z praxe
  12.11.2011 v 9 hod.

Workshopy se konají v MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori,s.r.o., Bzenecká 23,
Brno-Vinohrady.
Doba trvání jednotlivých workshopů jsou 3 hodiny.

Po absolvování tří workshopů obdrží účastník osvědčení spolu s metodickými materiály.

Přihlášky zasílejte do 30.9.2011 na email: centrumporadenství@centrum.cz.
Do přihlášky uveďte jméno, datum narození, školu či organizaci, ze které přicházíte.

 Centrum poradenství

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz