Multikulturní výchova v Montessori pedagogice

Nejvyšším cílem Montessori pedagogiky je sledování rozvoje dětí a mládeže, překonávající bariéry národnostní, sociální, kulturní, a tím směřuje k posilování svobody a míru ve společnosti. I Jan Amos Komenský tvrdil: „Každé nově narozené dítě je další novou šancí pro mír."

Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnohokulturní" výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které jsou ve třídě. Je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku, protože děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své rozdíly. Teprve postupně si osvojují postoje, které získávají nápodobou starších dětí a dospělých. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů mezi dětmi, dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život.

1

Jeden ze známých citátu Marie Montessori je: „Mír na světě začíná v našich dětech". Tato krásná a zároveň velmi pravdivá myšlenka, má hluboký společenský význam. Při každém kontaktu dítěte s metodou výuky Montessori, se snaží učitel, aby dítě vnímalo ticho, klid, lásku, harmonii a především svobodu. V základních principech Montessori pedagogiky je ze stěžejních pilířů osobní svoboda dítěte, které se může přirozeně a samostatně rozhodovat o všem co dělá. Dítě, již v prvních krůčcích vývoje bere zodpovědnost za své jednání. Zároveň plní přesně stanovená pravidla, která jsou platná pro všechny bez výjimky.

2

Naše projektová výchova dává dětem prostor seznamovat se nejprve se svým bezprostředním okolím. Dále se hranice jeho poznání rozšiřují a zároveň prohlubují o konkrétní smyslové prožitky. V našem projektu, který trval dva měsíce, jsme s dětmi putovali po zeměkouli. Postupně jsme se seznamovali s jinými zeměmi a představovali jsme si národnosti, které v nich žijí.

43

Nejintenzivnějším zážitkem byl pomyslný výlet na Slovensko a do Itálie, protože ve třídě máme kamarády, jejichž rodiče pocházejí právě z těchto zemí. Proto umíme počítat italsky do pěti a krásné slovenské písničky. Multikulturní projekt se stal krásným zážitkem pro děti i pro nás, učitelky.

Autor: Čas vydání: 09:23 05.06.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz