Kurz Montessori pedagogiky podzim 2012

PRO MALÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH ZÁJEMCŮ JE TERMÍN ZAHÁJENÍ KURZU PŘESUNUT NA JARO 2013. PŘESNÁ DATA KONÁNÍ BUDOU UVEŘEJNĚNA.

Zveme Vás na cyklus přednášek týkajících se základních témat a výukových oblastí v rámci Montessori pedagogiky. Věříme, že tento kurz může obohatit učitele i rodiče. Jeho prvky se dají dobře začlenit do běžného provozu Mateřské školy i každodenní výchovy dětí. Intenzivně pracuje s projektovou výchovou a praktických zkušeností dětí se světem.
Jedná se o 4 sobotní setkání od 9 do 15.00 hodin (celkem 28 výukových hodin).

Přehled témat v rámci cyklu seminářů:

  1. Seminář: život Marie Montessori, filozofie Marie Montessori a její základní pojmy, senzitivní fáze vývoje dítěte, elipsa a práce na ní, základní rozdělení Montessori pedagogiky do 5 vzdělávacích oblastí
  2. Seminář: praktický život, co vše je jeho obsahem, zážitková forma výuky, suché a mokré aktivity, smyslová výchova, pomůcky pro smyslovou výchovu, práce na projektu naše smysly
  3. Seminář: matematika, pomůcky a práce s nimi, český jazyk, motorika - příprava na psaní, abeceda a práce s ní, pomůcky pro práce s jazykem
  4. Seminář: kosmická výchova, projekty, jejich témata v průběhu školního roku, výchovy (výtvarná, hudební, pohybová) v rámci projektů, praktická ukázka projektu vesmír, praktická ukázka projektu lidské tělo, vlastní tvorba projektů

Kdy: Termíny budou upřesněny.

Kde: Montessori mateřská škola Sluníčko I., Bzenecká 23, Brno - Vinohrady (Trolejbus číslo 25, 26, 27 - zastávka Pálavské náměstí ), třetí seminář probíhá v Základní škole Gajdošova 6, Brno - Židenice ( konečná tramvají 2, 3 , přestupní uzel Stará osada )

Cena za 4 setkání pro rodiče dětí z Montessori MŠ a ZŠ Sluníčko a ZŠ Gajdošova:
2 500,- Kč a to i pokud máte dítě řádně zapsané a čekáte na přijetí dítě do MŠ či ZŠ,
pro širokou veřejnost je cena 3 900,- Kč.

Kontakt: Zuzana Fedáková email: Zuzana.Fedakova@email.cz tel.: 739 181 535
Přihlášky zasílejte emailem, do kterého uveďte:

Přihláška na kurz Montessori pedagogiky
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Datum narození:
Telefonní kontakt:
Emailová adresa:

Při přihlášení Vám bude sdělen Váš variabilní symbol pro platbu, číslo účtu 35-496360287/0100.

Sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení, sezení bude na malých židlích nebo matracích, pevnou podložku na psaní, papuče. Výuka bude probíhat zážitkovou formou.

Autor: Zuzana Fedáková Čas vydání: 15:04 21.02.2012

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz