Dětské centrum Sluníčko

Ústřední filozofie

Napomoci obnově nefunkčních vztahů. Podpora života.

Když dítě onemocní nebo se zlobí, znamená to, že bylo narušeno bezpečí v jeho prostředí nebo nebylo poskytnuto podstatné pro jeho rozvoj. Dáme-li nemocnému dítěti činnosti, odpovídající jeho potřebě (kdy není do něčeho nuceno nebo mu není bráněno prožívat důležité) rychle se uzdravuje. Možnost vytvářet základ zdravé osobnosti spočívá ve vzdělávání nás dospělých. Jedinec, který se naučil v dětství popírat sám sebe, učí to i své děti a vytváří závislou nefunkční společnost.

Koncepce

Normalizace dítěte Montessori pomůckou - při aktivitách dítě opět získá moc, objevovat svět vlastním způsobem.
Vzdělávání dospělého - změna jeho postoje k dítěti.

Obsah

Vzdělávání rodičů s dětmi od 1 do 4 let. Nový přístup k výchově se zaměřením na senzitivní období u dítěte nabízí rodičům neuvěřitelné možnosti. Dítě, které samo objevuje svět, potřebuje od dospělého připravené prostředí a lásku. Samo pak v jednotlivých obdobích čerpá pro sebe vše potřebné.

Zábavné a naučné programy pro rodiče a děti. Může-li se rodič zapojit do programů s dětmi, může to napomoci spojit školu, rodinu a život.

Dětské centrum

Občanské sdružení Sluníčko dětem