Hudba v životě dítěte

Člověk vnímá okolní zvuky již v prenatálním období, a to asi čtyři měsíce před narozením. Vědecké výzkumy prokázaly, že dítě po narození reaguje na známé zvuky, jako je hlas matky a dalších blízkých osob, mateřský jazyk i určitou část hudebního úseku či celé hudební skladby. Dítě se tak učí již před svým příchodem na svět, i když zvuky, které v matčině těle slyší jsou značně zkresleny a některá frekvenční pásma matčino tělo nepropouští. Zapamatovat si zvuky dítě dokáže nejdříve v třicátém šestém týdnu těhotenství.

Dítě po narození preferuje určité zvuky, jako je například hudba, kterou matka v době těhotenství často poslouchala, nebo třeba i znělka televizního pořadu, který matka sledovala. Dítě se při známém zvuku, který slýchávalo v prenatálním období, zklidní daleko dříve, než dítě bez této zkušenosti. Také děti, které byly vystavovány určitému rušivému hluku (letiště, vlaky) po narození tento zvuk dokáží takřka ignorovat a v klidu usínají.

Ze studií, které proběhly v letech 1997 a 1998, jasně vyplývá, že u dětí, jejichž matky pravidelně poslouchaly v těhotenství hudbu, došlo k většímu rozvoji jemných motorických aktivit, lingvistického vývoje, vizuálního sledování a určitého kognitivního chování.

Důležité je také emocionální působení hudby v prenatálním období. Existuje shoda v tom, že prenatální podněty mají velký význam pro rozvoj emocionality dítěte. Je tedy pravděpodobné, že prenatální hudební zkušenost se rovněž podílí na vytváření naší emocionální reakce na hudbu. Hudební výchova - zpěv, hra na nástroje, či teorie hudby začíná zpravidla až na základní škole. Známí hudební pedagogově, jako byli Kodály, Ofrr, či Suzuki propagovali hudební výchovu v předškolním věku, již od dvou let.

Každé dítě je disponováno pro hudbu. Dítě je již v předškolním věku zcela připraveno pro hudební činnost. Hlasový orgán je plně funkční, sluchové dovednosti již značně rozvinuty. Dítě hned po narození je schopno hudbu vnímat jak z hlediska tempa, rytmu, tak i melodie. Jediné, v čem se předškolní dítě ještě musí zlepšit je motorika. Právě nepříliš dobře zvládnutá koordinace vlastního těla znesnadňuje dětem hru na většinu hudebních nástrojů.

Hudba dítěti umožní lepší orientaci v času. Již novorozenec je schopný anticipovat průběh řady periodicky se objevujících tónů. Půl roku po narození dítě dokáže rozlišovat krátké časové intervaly - 300 a 400ms. Děti ve dvou měsících již dokáží rozlišovat rytmické vzorce.

Hudba je nástrojem osvojení si i dalších dovedností, a to matematických. Také v oblasti logopedické hudba pomáhá dětem. Nesmíme zapomenout samozřejmě ani na význam emocionální, kulturní a sociální.

Hudba je pro dítě nástrojem k učení a zároveň radosti. Děti mají hudbu rády a jsou schopny ji vnímat a učit se podle ní již v prenatálním období. Je tedy jen na dospělých, zda dítěti poslech i samotnou hudební interpretaci umožní, či nikoli.

Použitá literatura: Franěk, Marek - hudební psychologie, UK v Praze, 2007

 

 

Autor: Čas vydání: 21:30 16.02.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz