O Montessori

Filozofie

Cíl a hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky
Motto: „Pomoc mi, abych to dokázalo samo"
Cílem je podpora života / příprava na život, harmonický rozvoj osobnosti.

Ústřední filozofie:

Dítě se učí skrze svou vlastní tvořivost. Vlastní individuální připravenost, vybírat si z vnějšího světa skutečnosti v závislosti na senzitivní období. V prvních třech letech pracuje podvědomá absorbující mysl, ve třetím až šestém roce probíhá zjemňování, zdokonalování smyslů výběrem.

Hlavní důraz se klade:

 • Na připravené prostředí
 • Odhalení skutečné přirozenosti dítěte
 • Příkladné nehodnotící chování dospělých

Hra je nahrazena skutečnou činností

 • pomůcky přiměřené velikosti

Svobodná volba:

 • Pracovat na svém sebezdokonalování
 • K zodpovědnosti /respekt před sebou, ostatními, prostředím
 • K rozvoji sebepoznání /působení dítěte na okolí a zpět na sebe

Ticho:

 • Soustředění se na prožitek ticha a jeho vytváření (vnitřní vedení, kázeň)

Důstojnost:

 • Žádné odměňování, trestání, ponižování, srovnávání
 • názorně ukázat a dát prostor pro vlastní učení se

Smíšený věk:

 • možnost vztahových a sociálních zkušeností

Autorita učitele je nahrazena vnitřní autoritou dítěte

 • a jeho přirozenou potřebou naučit se volnímu ovládání pohybů. Jen tak může dítě sklízet plody intelektu.

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz