COLOURS OF LIVE FESTIVAL

COLOURS OF LIVE I

MULTIKULTURNÍ FESTIVAL KONTINENTŮ

Účast: MŠ Sluníčko- Montessori, Bzenecká 23 - 5 tříd 90 dětí MŠ a ZŠ

MŠ Sluníčko-Montessori, Šrámkova 14 - 37 dětí MŠ

Místo: areál školní zahrady MŠ Bzenecká

Kdy: 2. 6. 2011

V dnešní době velkého cestování a přibývání cizinců nejen v Brně, ale celé České republice je důležité, aby si děti uvědomily odlišnosti mezi lidmi již v ranném věku. Na základě letošního projektu jsme do výuky zařadili více hodin multikulturního vzdělávání. Tímto a také výukou anglického jazyka se snažíme dětem přiblížit povědomí o jiných kulturách na světě a taktéž vést k toleranci k lidem různých ras, barvy pleti, vzhledu, věku, zkušeností či náboženství. Směřujeme tak k přiblížení životního stylu jiných kultur a jejich pochopení. Je to snaha podívat se na svět a věci kolem nás z perspektivy někoho jiného, zkoumání událostí jinýma očima a vcítění se do kůže druhého člověka či dítěte. Toto bylo také cílem námi uspořádaného školkového festivalu Colours of live I.

 

Každá třída si vybrala jeden z kontinentů, který poté představila v rámci festivalu Colours of live I. Děti se již dříve seznámily s tím, jak vypadají děti z jiných zemí a nahlédly do jejich života pomocí fotografií a příběhů prezentovaných učiteli (program Fairtrade Watoto). Typické oblečení si děti vyrobily z kusů látek a materiálů (oblékly se do sárí, sarongů a také kožešin), prohlédly si obrázky různých druhů obydlí (výroba týpí z plastelíny) a zvířata různých světadílů. Vyrobily si zvířata Severní Ameriky z kůže, prohlédly si australské vačnatce i nevačnatce, slyšely zpívat ledňáka, apod. Navštívily také zoologickou zahradu, kde si zvířata prohlédly na vlastní oči, dozvěděly se co jí a odkud pochází.
Samotný festival proběhl na zahradě MŠ ve formě stanovišť, pět tříd a pět kontinentů. Pro toto cestování po světadílech byl vyroben dvojjazyčný pas, který si děti za pomocí paní učitelek nastříhaly, sešily a nalepily fotky, popř. jinak ozdobily. S tímto pasem pak cestovaly po stanovištích a plnily rozličné úkoly. V Americe si vyrobily indiánskou čelenku, v Asii se učily japonské kaligrafii, v Austrálii skákaly v pytli jako klokani, v Evropě se učily zdravit francouzsky a vyrobily si vlajku jimi vybraného státu. V Africe jim pak africké ženy předvedly, jak se na hlavě nosí koš s ovocem bez toho, aniž by spadl. Poté co děti splnily úkol v daném kontinentu, dostaly razítko typické pro tento světadíl (př. typické zvíře, či obyvatele v národním kroji) a mohly cestovat dál. Nakonec se děti všech kontinentů sešly a společně si mohly hrát.

Výlet do Afriky

images/dscf7588.jpg

 

Kaligrafie v Asii

 

Skáčeme jako australští klokani

 

 

Výroba indiánských čelenek

 

A poté už jen evropsko francouzské "bonne journée"

 

 

 

 

 

Autor: Čas vydání: 16:55 27.09.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz