Co se děje ve školce

Vážení rodiče a občané,
Mš Sluníčko funguje na Vinohradech, Bzenecké 23 v plném provozu od září 2008, je zde mateřské centrum, 3 české třídy a od března 2009 i česká třída s anglickými prvky (1hodina intenzivní anglické výuky každý den).

Jmenuji se Dáša Nezvalová a jsem učitelka ve 3.třídě této mš. Ráda bych se s Vámi tímto článkem podělila o krátké povídání z prostředí blízkého Vašim dětem.

Od počátku školního roku šlo v Mš především o utváření pravidel a vůbec kolektivu tříd. Některé děti školku opustily, např. z důvodů věku nebo kvůli dlouhému dojíždění, některé naopak přibyly a tak, nyní na konci února můžeme říci, že počet a složení dětí se stává pomalu stabilní.

Ještě nás čekají menší změny nyní, na začátku března, kdy některé děti z českých tříd přechází do nově vzniklé třídy s anglickými prvky, na místo nich ale očekáváme další nově příchozí. Počet dětí již je ale téměř stálý a maximum 25 dětí na třídu nebudeme překračovat.

Průměrně, vzhledem k nemocem a dovoleným, dochází denně přibližně 15-20 dětí do třídy, jen výjimečně se tento počet výrazně liší. Na odpoledne pak zůstává okolo 10 dětí. Věkový průměr se liší také v jednotlivých třídách. Konkrétně v naší, 3. třídě se nám stále udržuje na hranici 4 let, spíše lehce pod, naše třída má pouze 4 předškoláky, nicméně, děti rostou a my to s radostí pozorujeme?

Doposud jsme s dětmi pilovali především tato pravidla:

  • pomalejší a bezpečný pohyb po MŠ i venku,
  • klid a hezké způsoby při jídle,
  • dovednosti oblékání a péče o sebe sama,
  • hygiena, skládání oblečení, úklid po sobě,
  • hezké a ohleduplné chování dětí ke svým kamarádům, učitelkám i věcem v MŠ.

Většina dětí si vede čím dál lépe a my z toho máme velikou radost?

V lednu a únoru jsme se v rámci měsíčních plánů seznámili trochu blíže s pojmy mapa, globus, kontinent, poznali jsme názvy jednotlivých světadílů a blíže se podívali na některé jejich charakteristiky a zajímavosti.

S dětmi jsme hodně tančili, zpívali a hráli na rytmické hudební nástroje, nevyhýbáme se ani tělesnému cvičení, ranní rozcvička a protažení se již staly téměř nedílnou součástí našich elips.

Díky bohaté bílé nadílce jsme s dětmi hojně bobovali a stavěli ze sněhu.

Od začátku roku 2009 jsme prožili společně také několikatery narozeniny, jedno překrásné žonglování, kde si i děti tuto dovednost vyzkoušely a hlavně pak krásný karneval národností. Jsem přesvědčena, že malé i větší děti si dosavadní pobyt a aktivity MŠ krásně užily a věřím, že jsou zde spokojené.

V měsíci březnu nás čeká kouzelný svět smyslů a my už se s dětmi moc těšíme na nové zážitky.

Ráda bych touto cestou pozvala i všechny rodiče ke sdílení těchto zážitků s námi - kdykoliv jste v naší třídě vítáni - můžete se zúčastnit programů, podílet se na akcích v MŠ i mimo ni, spolupracovat při výletech a podobně nebo přijďte třeba jen „nakouknout"?

Současně chci poděkovat všem, kteří se již účastní?

Samozřejmě i ostatní občané mohou po domluvě do našich tříd nahlédnout a seznámit se blíže s naší prací a také s metodou Marie Montessori, dle které především v naší školce postupujeme.

Těšíme se na setkání v březnu a kéž je jaro brzy za dveřmi?

Autor: Čas vydání: 21:32 16.02.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz