Montessori hravě

V sobotu 14.3. 2009 se otevřely dveře školky rodičům se zájmem nejen o Montessori vzdělávací systém. Program byl určen těm, kteří se chtěli dozvědět něco o sobě, svých dětech, seznámit se s dalšími rodiči, ale také užít si Montessori v teorii a praxi.

Přesto, že jsme se sešli v poměrně komorní sestavě, užili jsme si celý program i den výtečně. Jako seznamovací prostředek jsme využili kromě klasického vzájemného představení se i různé menší hry, ale výtvarnou činnost. Jistě ne každý den, ztvárňujete vlastní jméno malbou....!

Teorie a praxe

Po malé přestávce jsme se „vrhli" na principy a vzdělávání v Montessori systému. Zúčastnění dostali slovo a my jsme byly příjemně překvapené, jaké mají všichni velké vědomosti!

Nácvikem častých konfliktních situací mezi rodiči a dětmi jsme daly prostor pro návrhy řešení a praktické zkušenosti. Naše „scénka" otevřela poměrně širokou diskusi. Vycházely jsme především z knihy každé Montessori učitelky - „Respektovat a být respektován" manželů Kopřivových. Ta se nám skvěle osvědčuje v praxi při jednání s dětmi.

Odpolední část programu jsme zahájily prožitkovou „elipsou", kdy se zúčastnění rodiče mohli stát dětmi a vžít se tak do jejich každodenní náplně dne. Po elipse následovaly ukázky používání Montessori pomůcek. Vzhledem k nedostatku času, který nás stále tížil, jsme nestihly celý záměr. To však nemusí být na škodu a je možné na se něj navázat příště. Kdykoliv by naši frekventanti měli zájem a chuť pracovat v době provozu MŠ s Montessori materiálem, mají tuto možnost.

Posledním bod programu jsme věnovaly (pro zájemce) individuálním konzultacím k jednotlivým dětem.

Pokračování?

Podle zpětných vazeb v závěru Našeho kurzu, jsme naznaly, že se budeme těšit na pokračování v budoucnu. Doufáme, že snad i v hojnější počtu.

Autor: Čas vydání: 21:30 16.02.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz